Úvodní slovo

Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora


Cílem této aplikace je průběžně přinášet informace o investičních akcích města všem, kteří mají zájem o dění v okolí svého bydliště. Jsem si vědom toho, že každý investiční projekt, zejména do infrastruktury, s sebou přináší některá omezení. To je dáno realitou, že každá investice musí být vždy nejdříve staveništěm.

Odměnou za trpělivost je pak nám všem zvýšení komfortu v podobě nově vybudovaných staveb, či důsledné údržby stávajícího majetku sloužících jak občanům našeho města, tak i jeho návštěvníkům.