Úvodní slovo

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

primátor statutárního města Olomouc


Investice mění tvář Olomouce, přispívají k příjemnějšímu vzhledu města a ve svém důsledku zajišťují větší komfort jeho občanů. Je podstatné, aby měli Olomoučané ucelený přehled o tom, co se v jejich městě děje a co se v blízkosti jejich domovů ze strany města připravuje.

Mapa investic je výborným prostředkem k tomu, aby na jednom místě přehledně dohledali potřebné údaje, které budí jejich pozornost a zájem. Speciální webový portál o investičních akcích v režii města je tak dalším velmi dobrým prostředkem k transparentnímu informování veřejnosti.