Zásobník podnětů

Sbíráme podněty od občanů do nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce

Strategický plán rozvoje města Olomouce je základním střednědobým rozvojovým dokumentem, který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města.

Tento dokument vycházející z aktuálních potřeb území města a jeho občanů stanoví základní směry a priority budoucího vývoje města, přispěje k definování vize a nalezení hlavních rozvojových cílů, které budou následně naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit.

Nový Strategický plán se bude skládat celkem ze tří části:

  1. Analytické části.
  2. Návrhové části.
  3. Implementační části.

Jedním z hlavních záměrů je do procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce v maximální možné míře přizvat a zapojit širokou veřejnost.

Pokud máte námět přispívající ke zlepšení kvality života v Olomouci a chcete se aktivně zapojit do tvorby nového Strategického plánu, zašlete nám vlastní projektový podnět. Mělo by se jednat o podnět strategické povahy, nikoliv o námět zaměřený na běžnou údržbu či opravy majetku. U každého ze zaslaných podnětů bude posuzována možnost a potřebnost jeho realizace a také to, zda přispěje k naplnění jednoho z 23 specifických cílů.

Jak na to?

Vyplňte formulář a zašlete ho mailem na adresu: zuzana.ruskova@olomouc.eu, a nebo v tištěné formě na adresu: Odbor koncepce a rozvoje, oddělení hospodářského rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc 779 11. V případě zaslání více projektových podnětu platí rovnice: jeden podnět = jeden vyplněný formulář.

Váš projektový námět bude uveden v tzv. Zásobníku podnětů, jenž se do budoucna stane pro zástupce statutárního města Olomouce významným zdrojem inspirace pro realizaci případných projektových záměrů ve městě.

Stejný formulář v papírové podobě bude rovněž zveřejněn v říjnovém vydání Olomouckých listů.

Příloha:

logo_op_zamestnanost

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).