Zásobník projektových záměrů

Zásobník projektových záměrů

V rámci aktivit projektu „Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952) byl vytvořen Zásobník projektových záměrů, který obsahuje přehled aktivit/projektů plánovaných k realizaci, či minimálně k jejich přípravě, na období platnosti strategického plánu, tj. na roky 2018–2023.

Na vzniku Zásobníku se podíleli zejména členové odborných pracovních skupin (zástupci městských, krajských či státních organizací a institucí, zástupci občanských sdružení, neziskových organizací či podnikatelských subjektů) a dále zaměstnanci statutárního města Olomouce.

V rámci celého procesu strategického plánování se jedná o nejdynamičtěji se měnící část. Z tohoto důvodu jde o otevřený pracovní dokument, který je průběžně aktualizován, zpřesňován, doplňován a upravován.