Optimalizace procesů

Optimalizace procesů

Ve snaze přispět k co nejvyšší udržitelnost a účinnost strategického řízení ve městě je jedním z cílů projektu „Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952) vyjma samotné tvorby nového Strategického plánu rozvoje města i jeho úzká vazba na vybrané procesy na úřadě. V rámci této aktivity došlo k analýze a optimalizaci vybraných procesů a jejich provázání na systém strategického řízení ( více zde).

Během této činnosti byla využita mj. vypracovaná Metodika zlepšování procesů na principech BSC (více zde).