Aktuality

Komise pro strategické řízení

Jméno, příjmení, titul Subjekt/pozice
Zástupci koaličních a opozičních politických klubů v ZMO
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Primátor
JUDr. Martin Major, MBA 1. náměstek primátora
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. Náměstek primátora, předseda Komise pro strategické řízení
RNDr. Ladislav Šnevajs Náměstek primátora
Bc. Miroslav Petřík Člen RMO
Miroslav Behro Člen ZMO
Mgr. Miroslav Žbánek MPA Člen ZMO
Mgr. Dominika Kovaříková Členka ZMO
Ing. arch. Tomáš Pejpek Člen ZMO
Zastoupení vedení města a jednotlivých odborů MMOl
Bc. Jan Večeř Tajemník MMOl
Ing. Marek Černý Odbor koncepce a rozvoje
Ing. Radovan Sítek Odbor evropských projektů
Ing. Vladimír Michalička Odbor investic
Zástupci partnerských organizací  
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Radim Kašpar Okresní hospodářská komora, místopředseda Komise pro strategické řízení
Zástupci pracovních skupin (PS)*
Bc. Vojtěch Hala PS 2 zaměřená na cestovní ruch a rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit obyvatel města
Ing. Martin Luňáček PS 3 zaměřená na dopravu
RNDr. Jana Matzenauerová PS 4 zaměřená na životní prostředí, technickou infrastrukturu a zlepšování kvality veřejných prostranství
Mgr. Bc. Michal Majer PS 6 zaměřená na sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

Poznámka: * Pracovní skupina 1 zaměřená na ekonomický rozvoj, trh práce a vzdělávání je v Komisi zastoupena osobou pana ředitele Okresní hospodářské komory PhDr. Radima Kašpara, Pracovní skupina 5 zaměřená na veřejnou správu a vnější vztahy osobou pana tajemníka Bc. Jana Večeře.