Aktuality

Olomoučané diskutovali o budoucnosti města. Své nápady mohou přidat do Zásobníku podnětů

O budoucnosti Olomouce už podruhé veřejně debatovali zpracovatelé Strategického plánu rozvoje města se zájemci z řad veřejnosti. Ve Vlastivědném muzeu Olomouc se odehrálo druhé veřejné projednání, kterého se zúčastnily zhruba čtyři desítky občanů. Zpracovatelský tým v čele se zástupci společnosti MEPCO představil první verzi specifických cílů, které by měly určit další rozvoj Olomouce. Olomoučané pak o představených návrzích diskutovali a nabídli i další zajímavé podněty.

„Již zhruba rok probíhá intenzívní práce mnoha desítek odborníků nad formulováním dokumentu, který má určit další strategické směřování města Olomouce. Od počátku se snažíme do tohoto procesu vtáhnout i veřejnost, protože výsledky práce v podobě strategického plánu se budou týkat všech Olomoučanů,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Po podrobných analytických pracích, které identifikovaly výchozí situaci, byly zahájeny práce na formulování cílů budoucího rozvoje města. Všechny práce jsou koordinovány Mezinárodním poradenským centrem obcí (MEPCO), avšak věcné zaměření strategie navrhují místní odborníci. Za tímto účelem byla mj. vytvořena Komise pro strategické řízení a šest odborných pracovních skupin, v nichž jsou vedle zástupců města a příslušných odborů magistrátu zastoupeni představitelé významných partnerských subjektů.

První pracovní návrh strategie, který byl občanům na veřejném projednání představen, zahrnuje čtyři pilíře. První z nich s názvem Konkurenceschopná a kreativní Olomouc se věnuje rozvoji školství, podpoře podnikání, výzkumu a inovacím. Druhý pilíř nazvaný Olomouc – perla Evropy je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu či zlepšení sportovního, kulturního a volnočasového vyžití obyvatel města. Třetím nosným tématem je Udržitelná Olomouc, která obsahuje cíle zaměřené na udržitelnost dopravy, větší bezpečnost a bezbariérovost města a dále se soustředí na rozvíjení kvality životního prostředí, veřejného prostranství a technickou infrastrukturu. Účelem čtvrté oblasti označené jako Olomouc – funkční centrum regionu je zajistit efektivní fungování úřadu, řešit dostupnost bydlení, efektivně koordinovat sociální a související služby a posilovat pocit bezpečí občanů.

Ke všem těmto tématům se vyjadřovala i veřejnost. Občané zmínili konkrétní požadavky a představili několik konstruktivních podnětů, které více méně odpovídají některému z navržených cílů. Několikrát zaznělo, že takto koncipovaný návrh obsahuje vše podstatné, čím by se měla Olomouc pro svůj budoucí rozvoj zabývat. Všechny získané podněty budou zohledněny při další práci na strategii. V měsíci říjnu proběhne již třetí jednání odborných pracovních skupin, které budou navržené cíle podrobně rozpracovávat.

„Vyzvali jsme občany, aby se zapojili do sběru projektových podnětů v rámci tak zvaného Zásobníku podnětů, který se do budoucna stane pro radnici významným zdrojem inspirace pro realizaci případných projektových záměrů ve městě,“ upozornil náměstek primátora Aleš Jakubec. Podněty je možné vyplnit a následně elektronicky či písemně zaslat na Odbor koncepce a rozvoje. Bližší informace naleznete na adrese https://menimeolomouc.eu/strategickyplan či v říjnovém vydání Olomouckých listů.

Další veřejné projednání se plánuje na začátek roku 2018, kde již budou předmětem diskuse konkrétnější aktivity a projekty, jež by měly přispět k naplňování navržených cílů.