Aktuality

Sbíráme podněty od občanů do nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce

Jedním z hlavních záměrů je do procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce v maximální možné míře přizvat a zapojit širokou veřejnost.

Pokud máte námět přispívající ke zlepšení kvality života v Olomouci a chcete se aktivně zapojit do tvorby nového Strategického plánu, zašlete nám vlastní projektový podnět. Mělo by se jednat o podnět strategické povahy, nikoliv o námět zaměřený na běžnou údržbu či opravy majetku. U každého ze zaslaných podnětů bude posuzována možnost a potřebnost jeho realizace a také to, zda přispěje k naplnění jednoho z 23 specifických cílů.

Jak na to?

Vyplňte formulář a zašlete ho mailem na adresu: zuzana.ruskova@olomouc.eu, a nebo v tištěné formě na adresu: Odbor koncepce a rozvoje, oddělení hospodářského rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc 779 11. V případě zaslání více projektových podnětu platí rovnice: jeden podnět = jeden vyplněný formulář.

Váš projektový námět bude uveden v tzv. Zásobníku podnětů, jenž se do budoucna stane pro zástupce statutárního města Olomouce významným zdrojem inspirace pro realizaci případných projektových záměrů ve městě.

Stejný formulář v papírové podobě bude rovněž zveřejněn v říjnovém vydání Olomouckých listů.

Příloha:

logo_op_zamestnanost

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).