Aktuality

Přijďte společně debatovat o budoucnosti města Olomouce

Zajímá vás budoucnost Olomouce? V takovém případě tedy přijměte pozvání na již druhé veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023). Odehraje se 18. září.

Strategický plán se stane základním střednědobým koncepčním rozvojovým dokumentem, který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území našeho města.

Cílem je do procesu tvorby nového Strategického plánu přizvat a aktivně zapojit širokou veřejnost, proto budou zpracovatelé plánu velmi rádi za veškeré názory a podněty. „Považuji za velmi důležité, aby se tvůrci strategického plánu dozvídali i názory občanů, které jsou pro tvorbu tohoto dokumentu a jeho jednotlivých částí podstatné,“ zve veřejnost náměstek primátora Aleš Jakubec.

Kdy: 18. 09. 2017, od 17:00 do 19:00
Kde: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Sál Václava III.

Program:

  1. Představení vize a návrhu rozvojových cílů města Olomouce.
  2. Diskuse s občany o navržených cílech, jejich zaměření a o hlavních aktivitách, které by měly být realizovány do roku 2023.
  3. Informace o možnosti zapojení občanů do tvorby tzv. Zásobníku projektových podnětů města.
logo-eu-evropsky-socialni-fond-op-zam

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).