Aktuality

Olomoučané chtějí do budoucna řešit dopravní infrastrukturu, zeleň a architekturu

Více než čtyřicet Olomoučanů se ve středu 21. června sešlo ve Vlastivědném muzeu, aby se zapojili do diskusí o budoucím rozvoji města. Ta byla uspořádána v souvislosti s přípravou nového Strategického plánu rozvoje města, který statutární město Olomouc připravuje na roky 2017 až 2023. Lidé v diskusi dospěli k sérii problémů, které by měly být v tomto plánu zohledněny.

Nový Strategický plán rozvoje města by měl vydefinovat rozvojové priority do roku 2023. Od podzimu 2016 externí zpracovatel, společnost MEPCO, ve spolupráci s Univerzitou Palackého pořizoval podrobné analýzy. Jejich součástí bylo také dotazníkové šetření, ve kterém se lidé mohli vyjádřit k potřebám, nedostatkům a požadavkům. Závěry analýz budou sloužit jako vstupy do diskusí o nastavení priorit a cílů města v oblasti rozvoje. Středeční diskusní fórum přineslo další podněty, které by měla budoucí strategie zohledňovat.

Veřejnost byla ve Vlastivědném muzeu rozdělena do šesti skupin. „Každá skupina měla prostor diskutovat o nedostatcích či potřebách, které by měla Olomouc ve svých prioritách zohlednit. Debatovalo se o oblastech jako je doprava, sociální služby, veřejná prostranství, vzdělání, životní prostředí, veřejná správa, kultura či sport. Následně každá ze šesti skupin představila své závěry. Všichni účastníci pléna poté mezi definovanými problémy seřadili priority,“ popsal náměstek primátora Aleš Jakubec.

Na prvních místech se objevila potřeba řešení dopravní infrastruktury, veřejná prostranství a zeleň a absence útvaru hlavního architekta. Náměstek Jakubec ocenil aktivitu přítomných a poděkoval za jejich konstruktivní přístup. „Věřím, že zájem Olomoučanů o veřejné dění bude růst a že se jich při dalších podobných příležitostech zúčastní větší počet,“ poznamenal náměstek Jakubec.

V letních měsících budou se budou dalšími částmi strategie zabývat odborné pracovní skupiny složené ze zástupců města, odborníků, partnerů a významných subjektů. Jejich úkolem bude příprava rozvojových cílů. Na podzim proběhne další veřejné projednání, tentokrát již nad návrhy priorit města.

logo_op_zamestnanost

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).