Aktuality

Školáci kreslili město, v němž by chtěli bydlet

Na desítky let dopředu může ovlivnit dění ve městě připravovaný dokument s názvem Strategický plán rozvoje statutárního města Olomouce pro období 2017–2023.

Skutečnost, že z dnešních školáků budou tou dobou už dospělí lidí, kteří budou v Olomouci hledat prostor pro další život, inspirovala tvůrce výtvarně-literární soutěže Město, ve kterém chci žit. „Smyslem této soutěže je podívat se dětskýma očima na město Olomouc v horizontu deseti až dvaceti let, jak by mělo podle nich vypadat, aby se v něm cítily dobře a chtěly v něm natrvalo žít,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Soutěž vzbudila v olomouckých základních a mateřských školách velký zájem, porota nakonec vybírala z desítek zaslaných výtvarných děl. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – výtvarné a výtvarně-literární, přičemž ve výtvarně-literární kategorii byl k výtvarnému dílu připojen literární text popisující dané dílo. Nezávislá porota složená ze zástupců pořadatele se při hodnocení soutěžních příspěvků zaměřovala především na umělecké zpracování, nápad a originalitu soutěžních příspěvků. Nejúspěšnější díla jsou nyní k vidění na výstavě ve foyer budovy magistrátu v Hynaisově ulici číslo 10.

„Strategický plán rozvoje města Olomouce bude znamenat přínos jednak pro Magistrát města Olomouce, a hlavně bude mít významný dopad na území celého města,“ uvedl k významu plánu primátor Olomouce Antonín Staněk. „Do zpracování plánu je proto potřeba aktivně zapojit nejenom významné aktéry regionálního rozvoje z řad veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru, ale také širokou veřejnou. V následujících měsících bude mezi občany uskutečněno dotazníkové šetření, budou zpracovávány pocitové mapy a realizovány další aktivity, které pomohou zapojit občany města do veřejného dění.“

Jak zapojit veřejnost v opravdu maximální míře do přípravy dokumentu? Kromě připravovaných veřejných besed a diskuzí to může být právě i ve formě takových zajímavých akcí na půdě olomouckých škol. „V rámci nového Strategického plánu budou realizovány projektové záměry, které povedou k dosažení naplánovaných cílů a přispějí k naplnění rozvojové vize. Základní rozvojová vize se tvoří na období deseti až dvaceti let, tzn. na období, kdy většina v současné době školou povinných dětí již dovrší zletilého věku,“ upřesnil dále náměstek Aleš Jakubec. „Jsou to mimo jiné naše děti, pro které utváříme toto město, a které v budoucnosti budou navazovat na náš odkaz. Proto jsme se rozhodli je touto formou (výtvarné a výtvarně-literární soutěže) zapojit do tvorby nového koncepčního dokumentu.“