Aktuality

Olomoučané dostávají stručnou a přehlednou podobu nového strategického plánu

Nový přehled strategických záměrů a plánů má Olomouc. Dokument shrnuje ve čtyřech pilířích, 23 cílech a 87 opatřeních základní směřování dalšího rozvoje města. Plán je výsledkem intenzivní spolupráce města, koaličních i opozičních politiků, odborníků, a také Univerzity Palackého a samotných Olomoučanů. Ti nyní mají možnost využít i komunikační verzi plánu, která stručně popisuje podstatu jeho obsahu.

Přijďte se seznámit s budoucím směřováním města Olomouce | © archiv MMOl

Přijďte se seznámit s budoucím směřováním města Olomouce

Chcete vědět, jakým směrem se bude ubírat rozvoj Olomouce? Zajímá vás budoucnost našeho města a chcete ji ovlivnit? Pokud ano, přijměte pozvání na třetí veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023).

Motto města a univerzity bude společné | © Michal Folta

Motto města a univerzity bude společné

Latinské rčení Genius loci (Duch místa), kterou používá jako slogan Univerzita Palackého, bude i mottem, které využije město při strategickém plánování. Rozhodlo o tom hlasování předsedů komisí městských částí a členů vybraných odborných komisí magistrátu. Označení genius loci se nejčastěji užívá ve významu jedinečné atmosféry konkrétního místa.

Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu | © Jan Andreáš

Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu

Setkání členů Rady města Olomouce se zástupci podnikatelské veřejnosti hostil minulý týden Laudonův sál v Pevnosti poznání. Cílem setkání bylo podnikatelským subjektům i významným investorům a developerům představit základní vizi rozvoje města a hlavní rozvojové plány v nejbližší budoucnosti.

Budoucnost patří mladé generaci a bude vypadat zcela jinak, než si dnes umíme představit | © Blanka Martinovská

Budoucnost patří mladé generaci a bude vypadat zcela jinak, než si dnes umíme představit

Primátor města Olomouce, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, zástupci Moravské vysoké školy, univerzity, Fakultní nemocnice i dalších významných institucí představili své vize a výzvy pro rozvoj regionu. Okresní hospodářská komora připravila informační konferenci, která se věnovala rozvoji podnikatelského prostředí a regionu, palčivému tématu vzdělávání a také možnostem spolupráce se zahraničními partnery.

Olomoučané diskutovali o budoucnosti města | © archiv MMOl

Olomoučané diskutovali o budoucnosti města. Své nápady mohou přidat do Zásobníku podnětů

O budoucnosti Olomouce už podruhé veřejně debatovali zpracovatelé Strategického plánu rozvoje města se zájemci z řad veřejnosti. Ve Vlastivědném muzeu Olomouc se odehrálo druhé veřejné projednání, kterého se zúčastnily zhruba čtyři desítky občanů. Zpracovatelský tým v čele se zástupci společnosti MEPCO představil první verzi specifických cílů, které by měly určit další rozvoj Olomouce. Olomoučané pak o představených návrzích diskutovali a nabídli i další zajímavé podněty.

Olomouc | © Jan Andreáš

Sbíráme podněty od občanů do nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce

Jedním z hlavních záměrů je do procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce v maximální možné míře přizvat a zapojit širokou veřejnost.

Horní náměstí Olomouc | © Jan Andreáš

Přijďte společně debatovat o budoucnosti města Olomouce

Zajímá vás budoucnost Olomouce? V takovém případě tedy přijměte pozvání na již druhé veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023). Odehraje se 18. září.

Horní náměstí Olomouc | © Jan Andreáš

Ekonomika, cestovní ruch, vzdělání… Strategický plán města dostává konkrétní podobu

První konkrétní obrysy začíná získávat návrhová část Strategického plánu rozvoje města Olomouce. V první polovině srpna se konalo jednání šesti odborných pracovních skupin, které velmi živě diskutovaly o věcném zaměření strategie rozvoje města.

Navrhněte motto města Olomouce a zúčastněte se soutěže o atraktivní ceny | © Jan Andreáš

Navrhněte motto města Olomouce a zúčastněte se soutěže o atraktivní ceny

Co se vám vybaví, když se řekne město Olomouc? Jak se dá Olomouc stručně, jednoznačně a především zajímavě vystihnout?