Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Olomouce

Strategický plán rozvoje města Olomouce je základním střednědobým rozvojovým dokumentem, který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města.

Tento dokument vycházející z aktuálních potřeb území města a jeho občanů stanoví základní směry a priority budoucího vývoje města, přispěje k definování vize a nalezení hlavních rozvojových cílů, které budou následně naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit.

Nový Strategický plán se bude skládat celkem ze tří části:

Bude upřesněno.

logo_op_zamestnanost

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).