Průzkum spokojenosti 2020

Průzkum spokojenosti obyvatel města Olomouce

Statutární město Olomouc provádí průzkum spokojenosti obyvatel města Olomouce, v rámci kterého můžete i Vy vyjádřit svoji spokojenost s životem ve městě, ve kterém bydlíte.

Dotazník prosím vyplňte zde.

Sběr dat: květen 2020 – srpen 2020 POZOR! Dotazníky můžete vyplňovat do soboty 15. 8. 2020.

Vyhodnocení průzkumu: říjen 2020 (výsledky dotazníkového šetření budou k dispozici zde)

Cíl průzkumu: Zjištění potřeb a priorit obyvatel města, na které se bude chtít v následujících letech město zaměřit.

 

logo-ma21
Místní Agenda 21 je zaváděna v rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570, KA02 Zavedení místní Agendy