Dokumenty

Dokumenty, týkající se místní Agendy 21

Statutární město Olomouc a Místní agenda 21

Strategické dokumenty statutárního města Olomouce a České republiky zabývající se místní Agendou 21

Mezinárodní dokument přijatý Radou OSN