Aktuality

Zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel města Olomouce

Zajímají vás konkrétní oblasti života ve městě a chcete k nim vyjádřit svůj názor? Pak využijte příležitosti a zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel města Olomouce. Cílem průzkumu je zjistit potřeby a priority Olomoučanů, na které se bude chtít v následujících letech město zaměřit. Šetření je realizováno v rámci aktivit místní Agendy 21.

Dotazníkové šetření spokojenosti s životem ve městě probíhá od května 2020 elektronickou formou. Od června 2020 se dotazníkové šetření uskuteční i formou osobních rozhovorů s respondenty přímo v ulicích města. Výsledky budou známy v říjnu 2020.

Chcete i Vy vyjádřit svoji spokojenost s konkrétními oblastmi života ve městě, vyjádřit své názory například na míru zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování města, míru informovanosti veřejnosti o aktivitách města nebo uvést, do jakých aktivit města byste se rádi v budoucnu zapojili, případně o jaké téma osvětové akce máte zájem?

Dotazník můžete vyplnit prostřednictvím tohoto elektronického formuláře.
Zapojte se zde: https://menimeolomouc.eu/mistni-agenda-21/pruzkum-spokojenosti

Místní Agenda 21 je zaváděna v rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570, KA02 Zavedení místní Agendy