Ulice 8. května

Rekostrukce ulice 8. května v Olomouci

Předmětem prací je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova, až po zaústění ul. 8. května do nám. Národních hrdinů. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně trolejového vedení a veřejného osvětlení.

Termín zahájení: 3/2020
Termín ukončení: 11/2020
Zhotovitel stavby: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

120-koordinacni

Přílohy