Ulice 8. května

Rekostrukce ulice 8. května v Olomouci

Předmětem prací je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova, až po zaústění ul. 8. května do nám. Národních hrdinů. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně trolejového vedení a veřejného osvětlení.

Termín zahájení: 3/2020
Termín ukončení: 12/2020
Zhotovitel stavby: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Aktuálně

 • Dne 3.12.2020 cca od 12 do 15 hodin bude jezdit v úseku ul. 8. května až po úvrať na tř. Masarykova tramvaj, v režimu zkušební jízda, před oficiálním zahájením jízdy tramvají od 5.12.2020.
 • Stavební práce pokročily tak, že od 5. 12. 2020 bude zahájen provoz tramvají v ul. 8 května s tím, že tramvajová trať bude až do dokončení stavebních úprav mostu přes Moravu ukončena úvratí na ul.Masarykova třída. Podrobnější údaje o jízdních řádech budou uveřejněny na webových stránkách Dopravního podniku města Olomouce.
  Dopravní obslužnost v ulici 8. května bude nadále zachována po dohodě se zhotovitelem ve stávajícím režimu a to až do dokončení stavby, tj.cca do 18. 12. 2020, pouze pro zásobování a IZS.
 • V týdnu od 17.8.2020 dojde do odvolání k uzavření vstupu na staveniště akce "Rekonstrukce komunikace 8.května" z ulice Slovenská pro veškeré zásobování.
  Zásobování bude možné pouze s využitím tzv. zásobovacího místa umístěného mezi prodejnou ROSSMANN drogerie a Národním domem.
  Zásobování obchodního domu Galerie Moritz bude probíhat přes staveniště od obchodního domu Koruna v ul.Pekařská.
  Stále platí přísný zákaz vjezdu jakékoli nestavební techniky do staveniště ,pohyb osob bude nadále možný jen po vyznačených trasách.
 • V termínu od 17.8.2020 do cca 21.8.2020 budou probíhat práce na vložkování kanalizace v části ul 8.května a to od ul. Slovenská po ul. U hradeb.Omlouváme se občanům za případný hluk a tzv. chemický zápach v průběhu prací. Děkujeme za pochopení.
 • Obnovení obsluhy zastávek v centru města
  Od pondělí 20. 7. 2020 bude znovu umožněn průjezd výlukových autobusů linky X a nočních linek č. 50 a 52 ulicemi Denisova a Pekařská.
  Z tohoto důvodu dojde k prodloužení trasy výlukové linky X až na zastávku Palackého a k vrácení obsluhy zastávek Žižkovo nám., U Dómu, Nám. Republiky a U Sv. Mořice linkami č. 50 a 52. Zastávky Komenského a DPMO nebudou linkami č. 50 a 52 obsluhovány.
  Více informací na webu Dopravního podniku města Olomouce.
 • V týdnu od 22. 6. byly zahájeny v prostoru kostela Sv.Mořice související práce na tzv. pevné jízdní dráze tramvajové tratě.
  Vzhledem k postupujícím pracem na podkladních vrstvách komumikace dojde od pondělí 29.6.2020 k uzavření průchodu stavbou kolem Galerie Moritz (vstup do GM ze strany ul.8 května zůstane zachován ) a to do odvolání. Průchod do ul.Opletalova a dále do ul Pekařská bude na této straně možný přes ul. Úzká.
  Zároveň bude obnoven průchod stavbou po chodníku s provizorní pochůzí úpravou od objektu ROSSMAN po Korunu.
  Stávající přechod do ul.Slovenská bude přeložen směrem k nám. Hrdinů vedle Merkurovy kašny.
 • V polovině června 2020 v rámci I. etapy byly dokončeny stavební práce mezi ulicemi Opletalova - Slovenská. Spočívaly v opravě kanalizace, vodovodního řadu a přípojek.
 • V týdnu od 15. 6. 2020 byly zahájeny práce na podkladních vrstvách komunikace.
 • V polovině června 2020 byly zahájeny intenzivní práce na II etapě, od ulice Slovenská po nám. Hrdinů.
 • V prostoru křižovatky ulic 8.května - Pekařská byla 17.6. 2020 zahájena i související stavba Dopravního podniku města Olomouce, která na stavbu v ulici 8. května navazuje úpravou kolejových oblouků.
 • Na kontrolním dni 18. 6. 2020 bylo schváleno posunutí termínu dokončení stavby na 4.12. 2020 z důvodu opatření covid 19.
 • 23. 6. 2020 dojde o odstávce vody od ul. Slovenská směrem k náměstí hrdinů cca od 8 hodin do 16 hodin
 • v polovině příštího týdne proběhnou vibrační zkoušky na hutnění komunikačních vrstev v prostoru křižovatky Zámečnická, Opletalova a 8.května, termín se může vlivem počasí - deště posunout
 • upozornění pro zásobování nebytových prostor - čas pro zásobování je vymezen do 10 hodin dopoledne,v případě potřeby jiného termínu je takový požadavek nutno konzultovat v předstihu se stavbou tel. 737 257 122
 • 12. 6. proběhne zkouška vibrace podkladních vrstev komunikace v prostoru křižovatky u Koruny. Jedná se o zkušební měření vlivu vibrací na okolní objekty.
 • Od pondělí 8.6. bude úplně uzavřena křižovatka u Koruny. Uzavírka se až do odvolání týká i zásobování.

120-koordinacni

Přílohy