Ulice 1. máje

Rekonstrukce ulice 1. máje pokračuje, úspěchy mají archeologové

Více než šest týdnů běží naplno stavební práce na největší a nejvýznamnější investici města v roce 2017. Ulici 1. máje obsadili stavební dělníci a těžká technika už na počátku dubna. Výsledkem náročné rekonstrukce celého prostoru ulice, která má být u konce letos v listopadu, bude nová tramvajová trať, včetně trolejového vedení, nové povrchy vozovek i chodníků, veřejné osvětlení a po kompletní rekonstrukci bude vodovodní a kanalizační síť.

„Stavební práce jsou velmi náročné a to zejména s ohledem na to, v jaké lokalitě se ulice nachází. Z tohoto důvodu zde absolvujeme pravidelné kontrolní dny, abychom byli s průběhem prací a plněním harmonogramu zevrubně obeznámeni,“ uvedl primátor Antonín Staněk v rámci kontrolního dne, který na stavbě absolvoval.

Od zahájení stavby 7. dubna už stavební firma stačila odstranit koleje i trolejové vedení, žulovou dlažbu i podkladní vrstvy komunikace. Aktuálně stavební dělníci odstraňují další vrstvy zeminy, pracují na výstavbě kanalizačních šachet, přípojek a na přeložce vodovodu.

V nejbližší době pak stavební firma začne s výměnou podloží komunikace a novými podkladními vrstvami vozovky. „Současně bude probíhat pokládka žulových obrubníků a dlažeb. Na druhou polovinu měsíce června je pak plánována drobná úprava vedení dopravy pro průjezd vozidel dopravní obsluhy od ulice Hanáckého pluku po Václavské náměstí,“ uvedl za zhotovitele, a.s. EUROVIA CS, vedoucí olomouckého závodu Miroslav Lajda.

V souběhu se stavbou probíhá i záchranný archeologický výzkum. Na místě budou archeologové během celého června. Krátce po zahájení průzkumu archeologové potvrdili své předpoklady a odkryli základy významné Hradské brány. Ta zde stávala zhruba od poloviny 13. století, kdy byla přes areál Olomouckého hradu a Podhradí vytvořena hlavní komunikace z nově založeného královského města, až do roku 1876. Podle vedoucího archeologického výzkumu Richarda Zatloukala se podařilo odkrýt základy kamenné brány zřejmě z lucemburské etapy výstavby opevnění, tedy ze 14. století, i z doby budování barokní bastionové pevnosti a z nejmladších úprav ve 30. letech 19. století. Archeologové našli i skalní podloží s kolejemi, které do skály vyjela kola stovek povozů, projíždějících během staletí bránou, a další zajímavé nálezy.

„S ohledem na archeologické nálezy a také z důvodu složitých jednání se správci inženýrských sítí ve věci přeložek, není zcela vyloučeno, že původní harmonogram stavebních prací bude muset doznat některých změn,“ připustil investiční náměstek primátora Filip Žáček. „Stavební firmou jsme však byli ujištěni, že by délka těchto dílčích prací neměla mít zásadní vliv na konečný termín odevzdání díla,“ objasnil náměstek Žáček.

Čtyři stovky metrů klíčové spojnice mezi hlavním nádražím a centrem města mají zůstat uzavřeny do listopadu. Vzhledem k tomu, že se Dopravnímu podniku už podařilo ukončit opravy výhybek na náměstí Národních hrdinů i práce v ulicích Denisova a Pekařská, začaly od pátku 19. května na náměstí Republiky jezdit náhradní autobusy. „Jsem rád, že se nám toto řešení podařilo prosadit a alespoň tímto způsobem zlepšit dostupnost lokality dotčené náročnou rekonstrukcí ulice 1. máje,“ zdůraznil primátor Antonín Staněk. Náhradní autobusová doprava s označením X2 obsluhuje úsek mezi zastávkami Palackého – Nám. Republiky.

Veškeré informace o stavbě i aktuality jsou na speciálních webových stránkách http://www.1majeolomouc.eu