Ulice 1. máje

Rekonstrukce třídy 1. máje: změny v dopravě a náhradní parkování

Stavební práce při rekonstrukci třídy 1. máje si vynutí úpravy v organizaci dopravy v místě stavby a jejím okolí a také úbytek parkovacích míst. V několika ulicích se změní dosavadní jednosměrný provoz na obousměrný, některé budou zcela uzavřeny.

Pokud jde o parkování, v oblasti, která zahrnuje dvanáct ulic a náměstí, ubude dočasně zhruba polovina parkovacích míst. Rezidentům s parkovacími kartami připravilo město náhradní řešení.

Zcela neprůjezdná bude po dobu stavby třída 1. máje od hotelu Palác po náměstí Republiky. Změny nastanou i v dalších ulicích. Ulice Kosinova se změní ve slepou komunikaci, ve směru od hotelu Palác bude pro dopravu uzavřena a vznikne zde místo pro zásobování přilehlých obchodů na ulici 1. máje. Kosinova ulice bude pro dopravu přístupná z nábřeží Přemyslovců. V této části nábřeží Přemyslovců bude proto po dobu stavby zaveden obousměrný provoz, což si vyžádá i úbytek parkovacích míst. Na opačné straně, mezi třídou 1. máje a Komenského ulicí, bude ulicí Jiřího z Poděbrad a nábřežím Přemyslovců projíždět náhradní autobusová linka, přičemž u budovy pojišťovny bude dočasně umístěna zastávka MHD U Dómu. Z důvodu umožnění průjezdu autobusu bude omezeno parkování na začátku a na konci této části ulice Jiřího z Poděbrad a na nábřeží Přemyslovců.

Na náměstí Republiky bude od 18. května místo pro otáčení výlukového autobusu, který pojede ve směru od centra Denisovou ulicí. Dopravní obsluha se do této části Olomouce dostane ulicí Hanáckého pluku, jejíž jednosměrná část (hanácký kopec) bude zobousměrněna. Úprava čeká i ulici Mariánská, kde se změní směr jednosměrné dopravy, v ulici Wurmova bude zaveden po dobu stavby obousměrný provoz. Dopravní obsluha může pak projet přes provizorní přemostění na třídě 1. máje do ulice Dómské. Vjezd do ulic v okolí náměstí Republiky bude po celou dobu povolen pouze pro dopravní obsluhu.

V souvislosti s dočasným úbytkem parkovacích kapacit řešilo vedení města náhradu pro obyvatele dotčených ulic či podnikatele, kteří zde mají provozovny. V tomto týdnu byla více než stovce držitelů dlouhodobých parkovacích karet z dotčených částí ulic Kosinova, 1. máje, nábřeží Přemyslovců, Komenského, Wurmova, Dómská, Mlčochova, Pekární a Mariánská a náměstí Biskupského a Republiky zaslána nabídka řešení. Tito držitelé karet mohou parkovací karty na dobu stavebních prací a dopravních omezení vyměnit za kartu, opravňující k bezplatnému parkování v parkovacím domě v Koželužské ulici. Po skončení stavby lidé vrátí kartu parkovacího domu a dostanou zpět své standardní parkovací karty. Náklady na pronájem míst v parkovacím domě uhradí město Olomouc.