Ulice 1. máje

Začíná rekonstrukce ulice 1.máje

V pátek 7. dubna začne jedna z nejvýznamnějších investičních akcí města v letošním roce – rekonstrukce třídy 1. máje. Klíčová spojnice mezi hlavním nádražím a centrem města zůstane uzavřená zřejmě do začátku listopadu. Nový vzhled dostane nejen celý uliční prostor, ale dojde také k výměně tramvajového tělesa a inženýrských sítí.

Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru v délce cca 400 metru (od nám. Republiky až po průčelí hotelu Palác). Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně nového řešení trolejového vedení, veřejného osvětlení, rekonstrukce kanalizace, vodovodu apod. S ohledem na archeologicky cennou lokalitu může značnou dobu zabrat i rozsáhlý archeologický průzkum, který bude provádět olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu. Celkové náklady investice budou zhruba 80 milionů korun. Oprava je zcela nezbytná, protože tramvajové těleso se v tomto úseku nachází ve špatném technickém stavu, na což opakovaně upozorňoval Drážní úřad. "Chtěl bych zdůraznit, že oprava kolejového tělesa je naprosto nezbytná, stáří a technický stav kolejí další prodlužování provozu nedovoluje," doplnil primátor Antonín Staněk. Tato část tramvajové trati je z 50. let minulého století. 

Záměrem města je samozřejmě dobu všech omezení, které práce přinesou, zkrátit tak, aby stavební činnost ovlivnila život na této rušné ulici co možná nejméně. Ulice 1. máje, jako spojnice centra města s hlavním nádražím, patří k důležitým tepnám, vede k důležitým institucím a slouží k zásobování místních restaurací a prodejen. S ohledem na všechny tyto funkce ulice, chce město maximálně komunikovat se všemi, kterých se rekonstrukce dotýká a připravilo proto samostatné informační webové stránky http://1maje.olomouc.eu. Na těch budou dostupné veškeré podrobnosti k probíhající stavbě, potřebné a užitečné informace k připraveným objízdným trasám, případně možnostem zásobování dotčených nemovitostí. Smlouva města se zhotovitelem byla oboustranně podepsána až 21. března, teprve poté mohlo město poskytnout konkrétní informace ke spuštění stavebních prací a stanovit odpovídající dopravní opatření.

Po zkušenostech s jinými velkými investičními akcemi jsou i v tomto případě vlastníkům nemovitostí a podnikatelům v lokalitě 1. máje k dispozici informační technici stavby, kteří je budou průběžně informovat o průběhu stavby. Obyvatelé dotčené lokality, majitelé nemovitostí a provozovatelé již obdrželi informační leták se základními praktickými informacemi a důležitými kontakty.

Přílohy:

Nejčastější dotazy

Budou v úseku rekonstrukce průchozí chodníky?

Po celou dobu výstavby bude občanům umožněn průchod třídou 1. máje. Pro pěší budou vymezeny částečně stávající chodníky, popřípadě provizorní průchody.

Jak je to s parkováním pro lidi, kteří zde bydlí?

Stavební práce spočívají v kompletní rekonstrukci tramvajové trati, jízdních pruhů, chodníků, kanalizace včetně kanalizačních přípojek a veřejného osvětlení. Rozsah prací neumožňuje v třídě 1. máje parkování automobilů po celou dobu výstavby. Parkování bude možné v nedalekém parkovacím domě v Koželužské ulici.

Jak to bude se zásobováním?

Majitelé dotčených nemovitostí, provozoven, restaurací a občané bydlící v ulici 1. máje a k ní přilehlých ulic byli před zahájením stavby informováni o omezeních z důvodu stavby prostřednictvím informačního technika stavby. Po celou dobu výstavby jsou vymezena zásobovací místa, a to vždy na rohu ulice 1. máje s přilehlými navazujícími ulicemi, tj. Pekární, Mlčochova, Dómská, Kosinova, Wurmova, Akademická a náměstí Republiky. Místa pro svoz komunálního odpadu budou na náměstí Republiky a v místě křížení ulice Wurmovy s tř. 1. máje. Další bude v místě křížení ul. nábř. Přemyslovců s tř. 1. máje.

Věděli jste, že?

 • Olomouc byla prvním městem na Moravě s elektrickou pouliční dráhou. 1. dubna 1899 byl zahájen pravidelný provoz na jednokolejné trati.
 • Tramvajová trať je v ulici 1. máje už od počátku provozu tramvají v Olomouci.
 • Tramvajová trať o délce 5,3 km vedla od nádraží Masarykovou ulicí přes Ostružnickou na Horní náměstí. Odtud jedna větev pokračovala ulicemi Riegrova a Palackého na třídu Míru. Druhá větev pokračovala ulicí Pavelčákovou, Havlíčkovou a Wolkerovou s ukončením na výhybišti na ulici I. P. Pavlova u Zemské nemocnice.
 • V letech 1950–1952 probíhalo rozsáhlé zdvoukolejňování tramvajových tratí ve městě.
 • V roce 1997 byla vybudována spojka mezi centrem a hlavním nádražím od tržnice po třídě Kosmonautů.
 • V listopadu 2013 byla uvedena do provozu linka od tržnice na Nové Sady – Trnkova.
 • Délka sítě linek tramvají je 39 km.
 • Třída 1. máje patří mezi nejvýznamnější historické lokality v Olomouci, hrála významnou roli v době Velké Moravy a v raném středověku byla okrajovou součástí knížecího hradu. Průzkum před samotnými stavebními pracemi uskuteční Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Olomouci.

Harmonogram při zahájení stavebních prací

Pátek 7. 4.

 • předání staveniště
 • začátek výluky tramvajového provozu
 • zahájení výstavby oplocení (odděluje koridor pro pěší od stavby)
 • demontáž trolejí (po celý týden)

Sobota 8. 4.

 • demontáž trolejí
 • pokračuje výstavba oplocení

Pondělí 10. 4.

 • odstranění dlažby a kolejí (bude probíhat cca 2 týdny)
 • odstraňování dlažby a kolejí začne od středu stavby, firma nejprve provede úsek Dómská - nám. Republiky a až následně úsek Dómská - Palác

Zásobování a místa pro přecházení

 • zásobovací místa (jsou situována při vyústění vedlejších ulic na ulici 1.máje),
 • pro pěší budou vymezeny částečně stávající chodníky, popřípadě provizorní průchody.

Dopravní opatření

 • stavba bude probíhat kontinuálně v celé délce plánované uzavírky, bez dílčích etap,
 • celá lokalita bude pro vozidla dopravní obsluhy po dobu stavby dostupná ulicí Hanáckého pluku, která bude v úseku „hanáckého kopce“ vedena v obou směrech. Přejezd přes ul. 1. máje bude zajištěn stavbou a na nám. Republiky,
 • další úpravou v této oblasti bude otočení jednosměrky v ul. Mariánská tak, aby bylo možné zajistit dopravní obsluhu celé lokality. Přejezd stavbou, tzn. propojení z ul. Wurmova do ul. Dómská, bude po celou dobu výstavby zajištěno,
 • z technologických důvodů může dojít ke krátkodobému omezení tohoto systému dopravní obsluhy, o čemž bude vždy stavba informovat.