Ulice 1. máje

Rekonstrukce ulice 1. máje začne v dubnu

Za necelé tři týdny spustí město nejvýznamnější investiční akci letošního roku. V prvním dubnovém týdnu začne rekonstrukce ulice 1. máje. V jejím průběhu dojde ke komplexní rekonstrukci uličního prostoru včetně výměny tramvajového tělesa a inženýrských sítí v délce zhruba 400 metrů.

Náročnou obnovou projde tato významná a frekventovaná ulice v úseku od náměstí Republiky, kde navazuje na již dokončenou část provedené rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská, až k průčelí hotelu Palác.

„Uvědomujeme si, že realizace této akce nebude vůbec jednoduchá, navíc bude ovlivněna také předcházejícím archeologickým průzkumem. V průběhu realizace budeme činit maximum pro to, aby vše proběhlo pokud možno s co nejmenší možnou mírou zátěže pro obyvatele města. Rekonstrukci si už třída 1. máje v každém případě zaslouží,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v úterý 21. března, bude jím akciová společnost Eurovia cs. Celkové náklady této akce budou zhruba 80 milionu korun.

Předpokládaný termín dokončení je v měsíci listopadu. „Naším záměrem bude co nejvíce zkrátit dobu dopravních omezení, které práce přinesou, aby stavební ruch omezil život na této rušné třídě pokud možno co nejméně,“ zdůraznil investiční náměstek Filip Žáček. „Svou roli při celé akci nepochybně sehraje i rozsáhlý archeologický průzkum, protože se pohybujeme v archeologicky cenné lokalitě, která má co říct k nejstarším dějinám Olomouce,“ dodal Filip Žáček. Archeologický průzkum provede olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu.

Současně má v souvislosti s tímto projektem radnice ambici co nejlépe o stavbě i souvisejících omezeních informovat obyvatele. „Chceme, aby znali důležité a užitečné informace i veškeré podrobnosti k probíhajícím etapám realizace stavby, potřebné informace k připraveným objízdným trasám a možnostem zásobování dotčených nemovitostí,“ uvedl Filip Žáček. Veřejnost bude průběžně informována prostřednictvím speciálních internetových stránek, které budou spuštěny v souvislosti s realizací akce. Stejně tak město začne i s distribucí letáků se základními informacemi, který obdrží majitelé a provozovatelé stavbou dotčených nemovitostí. Po zkušenosti s jinými velkými investičními akcemi bude i v tomto případě vlastníkům nemovitostí a podnikatelům na třídě 1. máje k dispozici kontaktní osoba, která je bude průběžně informovat o průběhu realizace.

Prostor třídy 1. máje je archeologicky mimořádně cennou lokalitou. Odborníci očekávají, že předstihový průzkum může významně doplnit mozaiku nejstarších dějin Olomouce. V lokalitě je doloženo osídlení už od pravěku, místo leží mezi dvěma terénními vyvýšeninami, Petrským a Václavským (Dómským) návrším, které hrají dominantní roli v raně-středověkých dějinách Olomouce. Na návrších existovalo mocenské i církevní centrum už v dobách Velkomoravské říše. V době raných dějin přemyslovského státu tudy vedl i příkop, oddělující knížecí hrad od předhradí. Významná je také tramvajová trať, která tudy vede od samého počátku tramvajové dopravy v Olomouci v dubnu roku 1899. Tento úsek trati patří k nejstarším ve městě.

Dále budou realizovány opravy výhybek a přípojů na nám. Národních hrdinů a v ul. 8. května a opravy dlažby v ul. Pekařská a Denisova. Stavební práce si od uvedeného termínu vyžádají opatření v tramvajovém a autobusovém provozu. Předpokládaná doba stavebních prací na ul. 1. máje je cca 7 měsíců.

Provoz MHD v souvislosti s opravou ulice 1. máje

TRAMVAJOVÝ PROVOZ

Po dobu prací bude v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Náměstí Hrdinů/Palackého probíhat výluka tramvajového provozu.

Tramvajové linky č. 1, 5 a 7 – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.

Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.

Tramvajová linka č. 3 – bude nahrazena linkou X3 vedenou po trase Trnkova – Tržnice – Nová Ulice a zpět.

Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a třídu Kosmonautů.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ

Autobusová linka č. 50 bude ze zastávky Žižkovo náměstí směrem do zastávek Palackého/Náměstí Hrdinů a zpět vedena po objízdné trase.

Změny v obsluze zastávek linky č. 50:

U Dómu směr Náměstí Republiky – neobsluhována
U Dómu směr Žižkovo náměstí – u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Náměstí Republiky – neobsluhována, ve směru od Hl. nádraží nahrazena zastávkou DPMO na ulici Dobrovského
U Sv. Mořice – neobsluhována

Autobusový provoz dále v omezeném rozsahu zajistí náhradní autobusovou dopravu za tramvaje. Náhradní doprava bude vedena po trase Hlavní nádraží – U Dómu – Hlavní nádraží výlukovými autobusy X.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Hlavní nádraží – zastávka linky č. 19 směr Tabulový vrch (označník C)
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců

U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – označník F

Mezi zastávkami Žižkovo náměstí – U Dómu – Žižkovo náměstí bude linka vedena po objízdné trase.

Úsek mezi zastávkami U Dómu – Nám. Republiky - Náměstí Hrdinů/Palackého a zpět nebude v době výluky obsluhován.