Ulice 1. máje

Rekonstrukce ulice 1. máje se odkládá, musí proběhnout nové zadávací řízení

Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání 30. srpna schválilo odůvodnění nové veřejné zakázky na rekonstrukci tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí na ulici 1. máje. Tím posvětilo spuštění nového zadávacího zřízení na zhotovitele této připravované investice.

Zastupitelé se zabývali tématem zcela aktuálně. Museli reagovat na skutečnost, že bylo městu, jako zadavateli investiční akce, v průběhu minulého týdne doručeno sdělení vítězného uchazeče o neposkytnutí součinnosti, tzn., že neuzavře smlouvu o dílo na předmětnou zakázku. Zadavatel tak využil svého práva zrušit zadávací řízení, což mu umožňuje zákon o veřejných zakázkách, ve snaze co nejdříve absolvovat nové výběrové řízení a přistoupit k realizaci akce.

Rada města Olomouce proto na svém pondělním jednání zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice 1. máje“ a na zasedání Zastupitelstva města Olomouce představila návrh dalšího postupu, který spočívá ve vypsání nového zadávacího řízení na plánovanou investici.

Zastupitelé se s předloženým návrhem zcela ztotožnili. Nová veřejná zakázka by měla být vypsána ještě v průběhu měsíce září. Realizace akce se tak přesouvá do roku 2017.