Ulice 1. máje

Olomouc ušetří na rekonstrukci ulice 1. máje desítky milionů korun

Město má za sebou další krok ke spuštění nejvýznamnější investiční akce letošního roku. Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Olomouce v závěru června rozhodla o výběru dodavatele stavebních prací na rekonstrukci ulice 1. máje. Investici se navíc podařilo vysoutěžit s velkým ekonomickým přínosem, město výrazně ušetří.

Předmětem velké investiční akce v centru Olomouce je komplexní rekonstrukce uličního prostoru včetně inženýrských sítí v délce zhruba 400 metrů. Náročnou obnovou projde ulice v úseku od náměstí Republiky, kde navazuje na již dokončenou část provedené rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská, až k průčelí hotelu Palác.

Investici se podařilo vysoutěžit s velkým ekonomickým přínosem. Nejvýhodnější nabídka uchazeče, kterého schválila městská rada, počítá s cenou ve výši 68,5 milionů korun. Předpokládaná hodnota investiční akce přitom původně činila 115 milionů korun, což je o 46,5 milionu méně, než se předpokládalo. „Vítěznou cenu považovala hodnotící komise za reálnou. Věřím, že se částka v průběhu realizace významně nezmění, ačkoli jsem si vědom toho, že stavební práce takového rozsahu a navíc v samém centru památkové rezervace nebudou jednoduché. Úspora na této akci tak může být pro město opravdu zajímavá,“ uvedl primátor Antonín Staněk. O veřejnou zakázku byl z pohledu dodavatelů značný zájem, což se logicky promítlo i do samotné délky zadávacího řízení, drtivá většina nabídek však byla nižší než předpokládaná hodnota investiční akce. V současné době běží s ohledem na zákon o veřejných zakázkách lhůta, ve které nemůže být zatím uzavřena smlouva s vítězným uchazečem. Ta by měla uplynout v první polovině měsíce srpna.

Vítězná nabídka počítá s dobou realizace v počtu 163 kalendářních dnů. „V současné době jsme vybraného dodavatele požádali o aktualizaci harmonogramu prací. Přestože se již dnes doba plnění zakousne do zimních měsíců, věřím, že se celá rekonstrukce zvládne v co nejkratším termínu. Cílem je co nejvíce zkrátit dobu dopravních omezení, které práce přinesou. Svou roli však sehraje určitě i počasí v zimních měsících a rozsáhlý archeologický průzkum,“ dodává investiční náměstek primátora Filip Žáček. Město je rovněž v pravidelném kontaktu s poskytovatelem dotace, jehož zástupci byli u celého průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby a jsou rovněž obeznámeni s aktuálními informacemi a termíny investiční akce.

Důležitá je pro město rovněž informovanost veřejnosti i obyvatel dotčeného úseku ulice 1. máje. Těm zástupci města prezentovali aktuální stav přípravy celé investiční akce na setkání 16. června. „Cílem bylo vlastníkům nemovitostí dotčené lokality dát maximum informací o stavu přípravy rekonstrukce ulice 1. máje. Na setkání zazněly rovněž podněty, které mohou obyvatelům ulice ulehčit fungování po dobu dopravního omezení v průběhu rekonstrukce, zejména v podobě míst pro parkování,“ uzavírá náměstek Žáček.