Aktuality

Obnovená ulice 8. května: 80 tun kolejnic, 2200 tun žuly a nová pěší zóna

Po devíti měsících se do ulice 8. května v centru Olomouce vrátil opět běžný život. Ulice je nyní oproti původnímu stavu v mnoha ohledech výrazně vylepšená. Zcela v novém je tramvajové trať, přičemž ta původní už dosluhovala, nové jsou i inženýrské sítě a povrchy silnice i chodníků. Změnil se ale i dopravní režim: polovina ulice se nyní stala pěší zónou. I ve druhé polovině ubyla místa pro parkující auta ve prospěch chodců.

Rekonstrukci v ulici 8. května si vyžádal především stav tramvajové trati. Při té příležitosti se ale město rozhodlo udělat rekonstrukci celé ulice, tedy inženýrských sítí, vozovky, chodníků, trolejového vedení, veřejného osvětlení a změnit také dopravní řešení celé ulice. Součástí stavby, kterou prováděla společnosti IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, byla i úprava křižovatek s ulicemi Zámečnická, Opletalova, Slovenská a U Hradeb a oprava oblouku u Koruny.

„Byla to organizačně náročná akce, jelikož se odehrávala uprostřed městské památkové rezervace, v ulici s mnoha obytnými i komerčními prostorami. Navíc zde probíhaly další stavební aktivity, a to oprava kostela svatého Mořice a úprava parteru domu na rohu ulice 8. května a náměstí Národních hrdinů. Průběh oprav ovlivňovala i pandemie koronaviru, kdy se firma musela vypořádat se zpožděnými dodávkami od subdodavatelů,“ popsal průběh stavbu investiční náměstek primátora Martin Major. Nyní je vše hotovo a připraveno k užívání pro veřejnost. „Důležitým výsledkem je podle nás kvalitně opravená ulice a mnohem modernější a tišší provoz tramvají,“ doplňuje primátor Mirek Žbánek.

„Změnou prošla také organizace dopravy v této poměrně frekventované ulici v centru města. Polovina ulice se nyní proměnila v pěší zónu, což by mohlo život ulice přiblížit lidem,“ říká primátor Žbánek. Nová pěší zóna nyní platí od poloviny ulice Zámečnická až do poloviny ulice 8. května ke křižovatce s ulicí Slovenská. „Do ní mohou řidiči přijet od náměstí Národních Hrdinů. Pro rodiče, které sem vozí děti do školy, jsme tu udělali tři vyhrazená místa typu Kiss and Ride, tedy místa pro krátkodobé zaparkování pro vysazení nebo naložení dětí,“ upřesňuje Martin Major. Ulice Slovenská je nyní jednosměrná ve směru od galerie Moritz k ulici Sokolská.

Ještě před zahájením rekonstrukce vyslyšelo město Olomouc i některé podněty z komise pro architekturu a provedlo změnu stavby před dokončením. Ve výsledku ubyly plánované parkovací zálivy pro auta mezi křižovatkou s ulicí U Hradeb a Národním domem a výrazně se rozšířila se plocha chodníků. Ubyla i parkovací místa na straně u bývalého kina. V maximální míře byly v některých částech ulice sníženy obrubníky.

Náklady na stavbu byly 86,7 milionů korun včetně daně. Z operačního programu Doprava město získalo dotaci ve výši cca 24 milionů.

Technické zajímavosti stavby

1. Na tramvajovou trať bylo použito:
• 1 200 metrů žlábkových kolejnic typu NT1, což je cca 80 tun
• Ty leží na betonové desce o tloušťce 25 centimetrů, což obnáší 490 m³ a to je cca 1 180 tun vysokopevnostního betonu
Pro snížení hluku a vibrací od dopravy bylo použito 1 800 m² antivibračních rohoží z recyklované pryže a 2 400 metrů systémových pryžových bokovnic na kolejnice ke snížení hluku a vibrací.

2. Na povrchy tramvajové trati, komunikací a parkovacích zálivů bylo použito:
• 4 335 m² dlažebních žulových kostek, přičemž z 80 % byly použity původní materiály. Toto množství obnáší rozebrání, očištění a zpětné použití cca 1 980 tun žulového materiálu.

3. Na povrchy chodníků byl použit nový žulový materiál:
• žulové desky o rozměrech 30x40x5 centimetrů o výměře 1 550 m², což obnáší cca 200 tun žuly.
• Dále bylo osazeno 680 metrů žulových obrub, z toho byla použita polovina původních demontovaných a polovina nově vyrobených.

4. Na celé komunikaci bylo odtěženo cca 6 300 m³ nevhodných zemin z podkladních vrstev a tyto byly nahrazeny 12 000 tun kvalitních štěrků různých frakcí.

5. V době nejvyššího nasazení pracovalo na stavbě cca 60 - 65 pracovníků

6. Koronavirus nezasáhl přímý personál na stavbě, ale některé dodavatele materiálu a služeb. Zhotovitel proto musel operativně hledat náhradní řešení.