Aktuality

Cyklostezka v Hodolanech podél Bystřičky? Zahájení stavby se přiblížilo

Výstavba další části Jantarové cyklostezky v olomoucké městské části Hodolany se blíží. Radní schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele. Stavba by se měla rozjet v září. Předpokládané náklady jsou téměř 13 milionů korun. Nová cyklostezka vyřeší i nebezpečné přejíždění frekventované Hodolanské ulice u tzv. myší díry.

Nová část stezky povede cyklisty po levém břehu řeky Bystřice ve směru do Bystrovan. „Stavba bude začínat v úseku ulice U Ambulatoria. Cyklisty bezpečně převede pod mostem v ulici Hodolanské a pokračovat bude až k ulici Bystrovanské, kde skončí navázáním na už hotovou část cyklostezky,“ popsal stavbu investiční náměstek primátora Martin Major.

S přípravou této části cyklostezky začalo město loni, konkrétně přeložkami inženýrských sítí a řádně povoleným kácením dřevin. Novou téměř 700 metrů dlouhou část cyklostezky pokryje asfalt, doplní ji veřejné osvětlení, dopravní značení a mobiliář. „Na výstavbu je vyčleněno téměř 5 milionů z vlastních zdrojů města, zbytek pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje. Předpokládáme, že první cyklisté se po nové cyklostezce projedou na jaře příštího roku,“ objasnil harmonogram prací investiční náměstek Major.

Jantarová stezka, která nese jméno pověstné obchodní cesty sloužící k transportu jantaru, protíná celou Evropu od severu k jihu (Krakov – Morava – Vídeň) a je součástí celoevropské sítě cyklotras Eurovelo.