Aktuality

Skoro tři miliony na chodníky v městských částech

Stovek metrů nově opravených chodníků se letos dočkají lidé v pěti olomouckých městských částech. Míří k nim částka 2,7 milionu, která je v rozpočtu města vyčleněná právě na jejich obnovu. Radní posoudili žádosti komisí městských částí a rozhodli o tom, kde peníze s opravami pomohou.

„Chodníky budou nově opraveny v městských částech Nové Hodolany, Olomouc – střed, Pavlovičky, Povel a Řepčín. Všechny akce jsou projekčně připravené a nic nebrání tomu, aby mohly začít. I tentokrát jsme tak rádi dali komisím příležitost participovat a uplatnit prioritní požadavky na opravy chodníků většího rozsahu, na které jinak běžně nedosáhnou,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Celkem 17 žádostí posuzovali radní společně s odborem dopravy a oddělením komisí městských částí. „Vybrané a schválené akce většinou navazují na už opravené úseky z minulých let. V dalších případech jde o ulice, kde je potřeba chodníky předláždit z důvodu předešlé opravy vodovodu nebo jiných stavebních investic,“ vysvětlila náměstkyně primátora Eva Kolářová, která má komise městských částí ve své kompetenci.

SCHVÁLENÉ AKCE 2020:

KMČ Nové Hodolany
ulice Kosmonautů
předlažba páteřního chodníku (od Kosmonautů 20 po Hálkovu ulici)
731 tis. Kč

KMČ Olomouc – střed
ulice Husova – 1. úsek
oprava chodníku, který navazuje na realizovaná protipovodňová opatření
413 tis. Kč

KMČ Pavlovičky
ulice Luční
předlažba chodníku po rekonstrukci vodovodu (Luční 1 – 25)
636 tis. Kč

KMČ 20 Povel
ulice Lužická
oprava účelové komunikace, na kterou navazuje chodník
646 tis. Kč

KMČ Řepčín
ulice Martinova – 1. úsek
předlažba chodníku (Martinova 1 – 9)
224 tis. Kč

„V roce 2019 byly na základě požadavků komisí opraveny chodníky v Holici, na Lazcích, Tabulovém Vrchu, Novém Světě a v městské části Olomouc – střed,“ připomněla náměstkyně Kolářová. Kromě částky 2,7 milionu, která se rozděluje od roku 2016, má každá z komisí každoročně ještě 300 tisíc korun na opravy komunikací a chodníků podle vlastního uvážení. Olomouc je rozdělena do celkem 27 městských částí.