Aktuality

Město hledá úspory kvůli vyvolaným opatřením souvisejícím s nemocí COVID-19

Opatření kvůli šířící se nákaze nového koronaviru dopadají na ekonomiku města. Radní města Olomouce se dnes mimořádně sešli, aby projednali návrh přípravy města na ekonomické dopady související s COVID-19.

„Kromě toho, že nepřetržitě řešíme aktuální problémy související s nákazou, přemýšlíme také dopředu. Proto jsme zahájili přípravu města na úsporná opatření,“ uvedl v úvodu jednání rady primátor Olomouce Mirek Žbánek. „Je nutné zajistit finanční prostředky na aktuálně prováděná opaření, jako je nákup respirátorů a roušek. Ale také úhradu ztrát našich příspěvkových organizací či přípravu na možné snížení přijmu města z rozpočtového určení daní v rámci přípravy rozpočtu na rok 2021,“ objasnil primátor Žbánek.

Z tohoto důvodu radní aktuálně posuzovali oblasti investic, dotační politiky města i další možnosti úspor a rizik spojených s COVID-19.

INVESTICE

Rada města rozhodla o zastavení projektové přípravy a odložení realizace některých plánovaných projektů a oprav. Zároveň bude průběžně sledovat a vyhodnocovat s dodavateli již vysoutěžených staveb aktuální stav. Zastavení a odložení realizace se týká např. plánovaných rekonstrukcí komunikací v ulicích Legionářská, Studentská a Šantova. Stavby cyklostezky Samotišky, Droždín, Bystrovany, budování autobusové zastávky a točny v Chomoutově či rozšíření kapacity MŠ Střední Novosadská.

„Ekonomické dopady související s šířením nákazy už dnes odhadujeme v řádu desítek milionů korun. Pokud to bude mít dlouhodobější charakter, můžeme se dostat do velkých problémů. Z tohoto důvodu už nyní řešíme přípravu na škrty těch investičních akcí, které můžeme v budoucnu s ohledem na mimořádnou situaci postrádat, tvoříme rezervy a připravujeme si prostor na úspory,“ doplnil primátor.

Rada města zároveň souhlasila s pozastavením stavby druhé etapy výstavby tramvajové trati na Nové Sady. „Práce na realizaci pozastavujeme do podzimu 2020, kdy budou známy přesnější odhady dopadů šíření nákazy novým koronavirem,“ objasnil náměstek primátora Major.

DOTACE

Radní posuzovali návrhy variant a možností, jak zajistit finance na mimořádné výdaje i prostřednictvím omezení poskytování dotací. Na základě usnesení Rady města Olomouce končí dnem 18. března 2020 příjem žádostí u aktivních dotačních programů.

„Neexistuje ideální řešení, ale nejjednodušší situaci jsme naznali u průběžných dotačních programů, tedy těch, u nichž je možné čerpat finanční prostředky téměř až do konce roku nebo do vyčerpání financi,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Svým rozhodnutím radní zároveň do odvolání pozastavili podepisování smluv a vyplácení dotací, které byly schváleny městským zastupitelstvem 9. března 2020. „Výjimku tvoří oblast sociální, kde dojde k revizi jednotlivých dotací tak, aby prostředky směřovaly na podporu, která je bezprostředně nutná pro zajištění fungování poskytovatelů sociálních služeb,“ řekl primátor.

V praxi to znamená, že všem žadatelům o dotace bude nyní rozeslána informace o tom, že žádosti budou předmětem nového posouzení.