Aktuality

Rekonstrukce propojky ulic Arbesova a Heyrovského

Město pokračuje v opravách silnic. Rekonstrukce se dočká místní komunikace mezi městskými částmi Slavonín, Nová Ulice a Povel. Rada města schválila zadání veřejné zakázky na opravu propojky mezi ulicemi Arbesova a Heyrovského.

„Schválením veřejné zakázky a zadávacích podmínek, jsme zahájili první krok k výběru dodavatele. Chystáme rekonstrukci místní komunikace, která propojuje ulice Heyrovského a Arbesovu. Po opravě dojde v lokalitě i ke zklidnění dopravy se zavedením dopravního režimu zóny 30,“ objasnil primátor Mirek Žbánek.

Rekonstrukce se dočká více než půl kilometru stávající místní obslužné komunikace. Konkrétně od odbočky k nově vznikající zástavbě rodinných domů v ulici Arbesova směrem k ulici Heyrovského. Komunikace bude mít nově šířku 5,5 metru. „Ke zklidnění dopravy budou sloužit dva zpomalovací prvky ve formě zvýšených ploch v silnici a také vyznačení cyklistických piktogramů provedením vodorovného dopravního značení,“ popsal Martin Major, náměstek primátora odpovědný za dopravu.

Stavební práce by se měly rozběhnout na konci května, hotové mají být letos v srpnu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou ve výši 7,8 milionu korun.