Aktuality

Nová vozovna pro autobusy i tramvaje může vyrůst v Neředíně

Najít lepší místo pro vozovnu olomouckých tramvají a autobusů se snaží město už dlouho. Radní na pondělním jednání se seznámili s výsledkem vyhledávací studie a schválili předložený výběr lokality v Neředíně, v místě bývalých sovětských kasáren.

Od počátku provozu tramvajové dopravy v Olomouci, tedy od roku 1899, je tramvajové depo v centru města. Rovněž autobusová vozovna je od 70. let umístěna v nevhodné lokalitě ulici Dolní Hejčínská téměř v centru Olomouce. „Obě tato zařízení jsou zásadně limitována v dalším rozvoji nedostatkem prostoru. Jejich provoz navíc zatěžuje okolí a životní prostředí v centru města. Proto jsou už řadu let tématem úvahy o přestěhování obou vozoven na jednu společnou vhodnější lokalitu,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. „Navíc by toto velmi cenné území v centru Olomouce mělo určitě sloužit jinému kvalitnějšímu využití než je provoz a opravárenství vozidel MHD.“

Potřeba vybudování nového areálu dopravního podniku v Olomouci je desítky let starý úkol, který byl mnohokrát aktualizován ale nikdy realizován. Po zkoumání variant umístění vozovny v lokalitě Rolsberská či v trojúhelníku mezi železniční tratí na Přerov, Prostějov a Holicí se ukázalo, že je třeba hledat jinde. Například trojúhelník mezi dvěma železničními tratěmi a Holicí by byl velmi obtížně dostupný pro tramvaje a také jeho vlastnické poměry jsou nevýhodné pro město. Radnice proto dále hledala jiné lokality.

Radní dostali na jednání na výběr mezi dvěma variantami umístění vozovny v Neředíně v lokalitě bývalých kasáren sovětské armády a třetí variantou u nákupního centra Globus. Po zhodnocení silných a slabých stránek vybrali z těchto tří možností variantu „Kasárna Neředín A“. Tato plocha je relativně nejlépe dopravně dostupná, více než polovinu pozemků zde už nyní vlastní město. Budoucí provoz dílen a vozovny by navíc ani nerušil okolí tak, jako je tomu u vozoven v centru města.

Následujícími kroky bude podnět na vypracování návrhu změny územního plánu, která umožní stavbu vozovny ve vybrané lokalitě, a také zařazení zdejších pozemků do kategorie A, tedy strategických pozemků, jejichž prodej je vyloučen. Radnice také zahájí intenzivní jednání s majiteli soukromých pozemků za účelem jejich získání do vlastnictví města. Nutné bude pořídit technickoekonomickou studii lokality, která prověří optimální rozložení a vybavení areálu vozovny. Tyto kroky i další postupy budou předmětem jednání městského zastupitelstva.