Aktuality

V pátek proběhne betonování nosné konstrukce mostu u Bristolu

Blíží se jeden z nejdůležitějších okamžiků výstavby protipovodňové ochrany v Olomouci. V pátek 19. 7. stavaři zahájí betonování nosné konstrukce mostu na ulici Komenského. Most musí být vybetonovaný bez přerušení najednou. Akci předcházely velmi náročné přípravy.

Přibližně 1400 m3 betonu použijí v pátek stavaři na nosnou konstrukci mostu u Bristolu v Olomouci. Celou konstrukci musí zvládnout vybetonovat za jeden den, most totiž není možné betonovat po částech, konstrukce musí tvořit jeden celek. „Práce odstartují už v šest hodin ráno. K mostu budou přijíždět domíchávací vozy jak od Bristolu, tak od Gorazdova náměstí, aby betonování probíhalo co nejrychleji z obou stran. Betonování bude probíhat od středu mostu směrem ke krajům. Akce se nemůže přerušit, beton musí být dokonale propojený a v konstrukci nesmí vzniknout žádná spára,“ popisuje plánovaný průběh stavební akce generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Povodí Moravy se zhotovitelem Silnice Group naplánovalo kontinuální betonáž na pátek vzhledem k předpovědi počasí a vyhovujícím klimatickým podmínkám. Rozhodnutí samotné padlo ve středu na základě vydané předpovědi.

Všechno musí proběhnout podle předem naplánovaného scénáře. Akci předcházelo náročné plánování. Připravena jsou i záložní řešení. „Dostat na stavbu během jednoho dne takové množství materiálu vyžaduje nejen pečlivé načasování, ale také logistické řešení, záložní plány a zkušenosti zhotovitele. Beton budou míchat dvě betonárny. V záloze bude připravena třetí. Beton musí být prováděný stejnou recepturou. Budou připravené záložní stroje, na stavbě bude pracovat dostatek zkušených lidí a střídat se budou ve dvou směnách. Naše firma má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti,“ říká Jakub Vlk, vedoucí střediska HSV divize Speciální stavby ze společnosti SILNICE GROUP.

Z důvodu velikosti betonované konstrukce a nutnosti dodržet technologický postup budou práce probíhat až do nočních hodin. Během betonování se na stavbě ve směnách vystřídá 60 lidí. V bednění bude beton zpracováván za pomoci ponorných vibrátorů tak, aby bylo dosaženo požadované kvality betonované konstrukce. Po dokončení náročné akce bude beton tvrdnout a zrát. Během této doby dojde k předepnutí nosné konstrukce uloženými lany. Ihned poté začnou stavaři překládat inženýrské sítě a provádět práce na předpolích mostu.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.