Aktuality

Kosinova ulice i Žižkovo náměstí mají šanci na změnu k lepšímu

Hned tři studie pro dvě veřejná prostranství projednávala v pondělí Rada města Olomouce. Studii firmy Zahrada Olomouc od Radka Pavlačky pro zakončení Kosinovy ulice před vstupem do Bezručových sadů rada schválila. V případě dvou variantních studií pro Žižkovo náměstí se ale v budoucnu očekává veřejná diskuse za účasti autorů z Ateliéru Sborwitz a Ateliéru Zahrada Olomouc, členů rady města, zástupců Pedagogické fakulty UP, komise pro architekturu, zástupce útvaru hlavního architekta a široké veřejnosti.

Studie Kosinovy ulice řešila obnovu dožívajícího jírovcového stromořadí, v ochranném pásmu inženýrských sítí. „Vzhledem k celkovému neuspokojivému stavu náměstí, potřebě vytvořit lepší podmínky pro umístění nové výsadby stromů a vytvořit kultivovaný nástupní prostor do parku Bezručovy sady bylo zadání rozšířeno a zadána studie řešící revitalizaci celého veřejného prostoru,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Studie navrhuje nejen novou výsadbu, novou dlažbu ale i přemístění kontejnerů pro separovaný odpad na jiné místo včetně jejich zapuštění do terénu. „Řeší také rozmístění městského mobiliáře, úpravu parkovacích stání a navrhuje další úpravy zeleně včetně výtvarného prvku,“ popsal zahradní architekt Pavlačka. Investiční náklady odhadl na 17,5 milionu korun.

Jak zdůraznil primátor Žbánek, jedná se o studii. „K její realizaci je daleko, možná až v příštím volebním období. Teprve bude následovat územní řízení a vznik projektové dokumentace,“ připomněl primátor. Podle jeho náměstka Matouše Pelikána je možné, že město bude moci úpravy prostranství financovat po roce 2021 prostřednictvím dotací. „To již budou vypsány nové evropské programy,“ podotkl Pelikán.

Pro Žižkovo náměstí jsou k dispozici dvě studie od dvou ateliérů. A jsou rozdílné. „Nechceme o něčem rozhodovat sami. Studie vznikly na základě požadavků pedagogické fakulty, ale obě citlivě řeší veřejný prostor, jakési předpolí vstupu do města,“ prohlásil primátor Žbánek.

Podněty pro řešení dopraví situace a klidové zóny se městu scházely opakovaně. Bývalý odbor koncepce a rozvoje proto inicioval s Fakultou architektury VUT v Brně workshop, jehož výstupem byly práce dvou skupin studentů. Poté bylo osloveno šest renomovaných architektonických kanceláří. Vzhledem k nabídnutým termínům a cenám dále pokračovala spolupráce s Ateliérem Sborwitz a Zahrada Olomouc.

Studie se liší například v pojetí tramvajových zastávek. Studie ateliéru Sborwitz počítá s použitím „vídeňských zastávek“ jako jsou například na Wolkerové ulici. Druhá varianta studie například počítá s přemístěním sochy T. G. Masaryka do jiné části náměstí. Cena úprav variantního řešení Žižkova náměstí je odhadována na 23 a 32 milionů korun.