Aktuality

Dvorská ulice se dočká opravy, bude mít zelené ostrůvky

Kompletní oprava čeká Dvorskou ulici v olomoucké městské části Staré Hodolany. Velká rekonstrukce za 2,4 milionu korun ji zcela promění a nově ulici doplní i ostrůvky se zelení. Radní rozhodli o jejím dodatečném zařazení do kapitoly velkých oprav pro letošní rok.

„Komunikace ve Dvorské ulici byla dlouho ve výrazně zhoršeném stavu. Oprava je jednou z priorit městské části Staré Hodolany už od roku 2013 a máme na ni připravenou projektovou dokumentaci,“ zdůvodnil rozhodnutí primátor Mirek Žbánek.

Mezi další priority městské části Staré Hodolany spadají i opravy chodníků na ul. Hodolanská, na které je rovněž zpracována projektová dokumentace. Provedení těchto předlažeb je zařazeno do plánu oprav města a bude realizováno v dalším období.

Po opravách dostane vozovka komunikace nový živičný povrch a chodníky budou předlážděny v celém uličním profilu. „Projektová dokumentace řeší i dílčí úpravy šířky komunikace, protože stávající stav už nevyhovuje normám stanoveným pro šířku jízdního pruhu. Kromě toho se v ulici vymezí parkovací pruhy a vzniknou nové ostrůvky pro zeleň,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Martin Major.

Předpokládaný termín zahájení stavební prací je 1. polovina měsíce září 2019, termín dokončení opravy je plánován do konce měsíce října 2019.

Na opravy komunikací prostřednictvím odboru dopravy a územního rozvoje magistrátu je letos počítáno s částkou ve výši 15,5 milionu korun a patří mezi ně:

  • oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů a výhybek v Palackého ulici (realizace červenec/srpen)
  • lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových Sadů k tenisovým kurtům (realizace červenec/srpen)
  • most přes Trusovický potok v Černovíře (realizace probíhá)
  • most přes Moravu na tř. Kosmonautů (realizace srpen/září)
  • Myslbekova, Olomouc – chodník (realizace probíhá)
  • oprava chodníku – ulice Havlíčkova, k.ú. Olomouc-město (dokončeno)
  • autobusová zastávka „Smetanovy Sady“ směr Tržnice (realizace červenec/srpen)

Dalších 30 milionů korun z rozpočtu města putuje na opravy a údržbu komunikací v Olomouci, které uskutečňují Technické služby města Olomouce.