Aktuality

Jantarová cyklostezka propojí Bystročice s Nedvězím. Finance zajistí Olomouc a Bystročice

Obec Bystročice a nedaleko ležící městskou část Olomouce Nedvězí má brzy propojit nová cyklostezka. Město Olomouc a obec Bystročice tuto akci společně financují i společně hledají firmu, která stezku postaví. Projekt odpovídá olomouckému cyklogenerelu. Stavba cyklostezky by mohla začít v letních měsících, termín dokončení se předpokládá do konce letošního roku.

„O tuto cyklostezku máme zájem, spojení Nemilan s blízkými Bystročicemi je praktické a logické, navíc je tento úsek součástí nadregionální Jantarové cyklostezky. Město se postará o stavbu části, která prochází katastrálním územím Nedvězí u Olomouce. Finančně nám v tom pomůže dotace z regionálního operačního programu,“ uvedl náměstek primátora Martin Major a doplnil, že Bystročice vybudují zbývající část cyklostezky za pomoci dotace Olomouckého kraje. Konkrétní náklady na straně města Olomouce jsou 5,4 milionu korun včetně daně, na straně obce 8,1 milionu korun včetně daně. Město i obec nyní společně připravují zadávací řízení na zhotovitele této zakázky.

Město Olomouc letos pokračuje v naplňování cyklogenerelu, tedy plánu na ucelenou síť cyklostezek. Prioritou je dobudování páteřních nadregionálních cyklotras, které přes město vedou. V letošním rozpočtu figuruje výstavba posledních dvou zbývajících úseků Jantarové cyklostezky. Tím druhým nedokončeným úsekem Jantarové cyklostezky je její severní větev, která začíná v ulici U ambulatoria a navazuje na stávající cyklostezku přicházející od Jeremenkovy ulice a bude pokračovat proti proudu po levém břehu řeky Bystřice pod ulici Hodolanskou. Také tento úsek se začne budovat letos. Pokračují například i přípravy vybudování důležitého cyklistického spojení Topolany – Olomouc.