Aktuality

Olomouc chce dostat své velké projekty do Národního investičního plánu

O projektech, které mohou posunout Olomouc výrazně dopředu, a zejména o jejich podpoře ze strany státu i Evropské unie jednal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou primátor Mirek Žbánek. „Zajímalo nás, s jakými prioritami půjde ministerstvo do jednání s evropskou komisí ve věci nového plánovacího období a chtěli jsme také zdůraznit náš zájem na zapojení olomouckých projektů do Národního investičního plánu 2030,“ vysvětlil hlavní motivy cesty do Prahy primátor Žbánek.

Za klíčový projekt, který by měl být součástí Národního investičního plánu 2030, označil olomoucký primátor multifunkční halu, která má nahradit dosluhující zimní stadion. „Paní ministryni jsme popsali podstatu projektu, při kterém dojde k rozšíření objektu o další halu a vznikne tak víceúčelový prostor se širší možností jeho využití o další sporty či pořádání kulturních akcí,“ uvedl Mirek Žbánek a dodal, že hovořili i o etapách realizace náročného miliardového projektu, jehož součástí by měl být i parkovací dům a rekonstrukce okolních veřejných prostranství, které nelze financovat z národních dotací pro sportovní haly.

Ohledně plánovacího období EU na roky 2021 až 2027 chtěl primátor zjistit, jaký typ projektů bude ministerstvo v rámci vyjednávání s Evropskou komisí prosazovat. „Máme připraveno zhruba sedmadvacet velkých a důležitých projektů, jako je například vybudování nového depa pro tramvaje a autobusy, nové tramvajové trati, parkovacích domů či podpora pořizování vozidel s alternativním pohonem,“ řekl primátor Mirek Žbánek. S ministryní diskutoval o možné podpoře veřejných projektů v cestovním ruchu. V Olomouci by se jednalo o rozvoj Výstaviště Flora či rozvoj zoologické zahrady.

„Zajímala mne také budoucnost národních dotačních titulů například ve vazbě na politiku výstavbu sociálních a dostupných bytů či regeneraci zanedbaných městských lokalit. Jako velký budoucí problém pro město Olomouc vidím plánované snížení výše dotace z 85 procent na 70, respektive 60 procent nákladů a s tím vyšší nároky na vlastní zdroje z rozpočtu města,“ sdělil primátor.

Setkání uzavřel primátor pozváním paní ministryně do Olomouce, v rámci kterého by ji seznámil s již realizovanými či plánovanými projekty.

Jednáním na ministerstvu pro místní rozvoj navázal Mirek Žbánek na nedávné setkání s premiérem Andrejem Babišem. S ním rovněž projednával plány na klíčové investiční akce v Olomouci včetně stavby multifunkční haly a její zařazení do Národního investičního plánu. Zároveň primátor připravuje další schůzky s ministry resortů, které plánují realizovat investiční záměry v Olomouci.