Aktuality

Město opraví výhybky, mosty i chodníky

Padesát milionů korun vyčlenilo zastupitelstvo pro letošní rok na opravy komunikací v Olomouci. Z toho je 30 milionů určeno na údržbu a opravy realizované prostřednictvím Technických služeb a 20 milionů na „velké opravy“ zadané odborem dopravy a územního rozvoje.

„Rada města Olomouce se v pondělí zabývala rozdělením financí na velké opravy vozovek, chodníků, autobusových zastávek, mostů a lávek. Vyhodnotili jsme špatný stavebně technický komunikací. Nejedná se tedy o stav, který lze odstranit v rámci záchovné údržby,“ objasnil náměstek primátora Martin Major.

Finančně nejnáročnější bude oprava kolejového rozvětvení na Náměstí Hrdinů. Oprava výhybek k Palackého ulici, přijde na 3,1 milionu korun. „Opravovat ale budeme i lávky a mosty. Nejdůležitější bude oprava mostu přes řeku Moravu na třídě Kosmonautů,“ poznamenal náměstek Major. Rekonstrukce se dočká i most přes Trusovický potok v Černovíře a lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových sadů k tenisovým kurtům.

Mezi velké opravy je zařazena i rekonstrukce autobusové zastávky Smetanovy sady ve směru na Tržnici, nové chodníky v Myslbekově, Českobratrské a Špálově ulici, stejně jako oprava chodníku v Havlíčkově ulici.

Předpokládaná cena vybraných velkých oprav činí 15,3 milionů korun. Všechny nyní čeká vysoutěžení dodavatele prací prostřednictvím oddělení veřejných zakázek odboru investic.