Aktuality

Radnice chystá velkou rekonstrukci Erenburgovy ulice

Veřejnou zakázku na velkou rekonstrukci ulice Erenburgova připravuje město Olomouc. Radní na pondělním jednání vzali na vědomí informaci o stavu příprav zadávacího řízení. Rada rovněž schválila složení komise, která bude posuzovat  a hodnotit nabídky dodavatelů.

Předmětem chystané veřejné zakázky je rekonstrukce silnice i chodníků a rekonstrukce inženýrských sítí, tedy kanalizace, vodovodu a přípojek v Erenburgově ulici. Pro tuto akci jsou nyní zpracovány dvě samostatné projektové dokumentace, ve kterých jsou uvedeny podrobnosti předmětu plnění. 

„Po rekonstrukci Erenburgovy ulice volají její obyvatelé už dlouho. Uložili jsme našemu odboru investic, aby bylo nalezeno řešení i  následné pro  vybudování přechodu pro chodce. Jsem si jistý, že přechod obyvatelé Erenburgovy ulice uvítají,“ uvedl investiční náměstek Martin Major. Celkové náklady na tuto akci jsou odhadnuty na 27,4 miliony korun včetně DPH