Aktuality

Památník osvobození Rudou armádou bude mít důstojnější okolí

Ještě v letošním roce se dočká další fáze oprav památník osvobození Rudou armádou v sousedství Havlíčkovy ulice na okraji Čechových sadů. Stavební práce za více než 3,5 milionu korun se budou tentokrát týkat obnovy okolí památníku.

„Zpevněné plochy i zeleň projdou renovací do letošního podzimu. Výsledkem má být důstojnější podoba památníku, který je zapsaný na seznam nemovitých kulturních památek,“ zdůvodnil plánovanou opravu investiční náměstek Filip Žáček.

Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajících zpevněných ploch, které jsou ve špatném technickém stavu a zbytečně rozsáhlé. Nové dláždění napojí památník na stávající chodník podél Havlíčkovy ulice. „Původně zadlážděné plochy budou zatravněny, dojde také k omlazení keřových skupin a redukci velkého množství tisů, které nahradí šest nových stromů. Dosazeny budou zároveň stovky barevně kvetoucích keřů i květin,“ popsal náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Památník, zapsaný na seznam nemovitých kulturních památek, byl slavnostně odhalen v červenci 1945 a je jedním z prvních památníků osvobození postavených v Československu po druhé světové válce. Autorem návrhu je architekt Jaroslav Kovář mladší, novodobou úpravu okolí památníku, provedenou v 70. letech, projektoval architekt Zdeněk Štefka.