Aktuality

Město Olomouc vybuduje nové přechody pro chodce

Nový přechod pro chodce v ulici Jablonského v Černovíře chce vybudovat olomoucká radnice. Členové Rady města Olomouce v úterý 6. února rozhodli, že město podá žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje. Přechod v Jablonského ulici není přitom jediným podobným opatřením, které je na letošní rok naplánováno.

V případě Jablonského ulice se jedná nejen o vybudování přechodu, ale také o úpravu autobusových zastávek. Odhad nákladů dle projektové dokumentace je 1,75 milionu korun. V současnosti probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Město chce současně získat na tuto akci dotaci od kraje.

V Olomouci se v posledních letech každým rokem modernizuje, vybaví osvětlením nebo zcela nově vybuduje několik přechodů pro chodce. V posledním období vznikly například přechody v Hodolanské ulici, na křižovatce ulic Divišova a Bystrovanská či u Klášterního Hradiska, v Jilemnického ulici v Nedvězí, v Keplerově ulici v Holici, či v ulicích Dlouhá na Lazcích, Štěpánovská v Chomoutově a Slavonínská na Povelu. „V loňském roce jsme navíc nechali zpracovat pasport přechodů na území města, který jsme konzultovali i s Dopravním inspektorátem Policie ČR a s komisemi městských částí. Díky tomuto dokumentu máme přesný přehled o tom, kde jsou jaké přechody a jaké případně potřebují zásahy, aby splňovaly i nejnovější normy. Tento podklad nám umožňuje průběžně investovat do nejvíce problematických míst a zvyšovat tak jejich bezpečnost,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček. Na území města je dnes kolem čtyř stovek přechodů pro chodce.

Investice do přechodů plánované na rok 2018:

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky - jedná se o prostorovou úpravu křižovatky s usměrněním jízdních pruhů a vybudováním přechodů pro pěší. Předpoklad nákladů 2,8 milionů Kč.

Jižní ulice - SSZ přechodu pro pěší - jedná se o osazení poptávkové světelné signalizace na stávajícím přechodu přes ulici Jižní při ul. Topolová. Předpoklad realizačních nákladů je 475 tisíc Kč. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace je možná ve druhém pololetí r. 2018.

Schweitzerova - Jižní - přechod pro pěší - po vydání územního rozhodnutí bude snahou města zajistit navazující stupně projektové dokumentace a stavební povolení tak, aby mohl být přechod v letošním roce zrealizován. Odhadované náklady jsou 1,1 milionu Kč.

Šlechtitelů - zastávka BUS s točnou - jedná se o rekonstrukci značně vytížené zastávky v areálu podnikatelské zóny. Probíhá příprava zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Odhadované náklady dle projektové dokumentace jsou 5,5 milionu Kč.n.