Aktuality

Město plánuje nové přechody pro chodce i autobusovou zastávku ve Slavoníně

Chodcům a cyklistům pomohou nové přechody ve Chválkovicích a v Hejčíně, k lepšímu komfortu při cestování městskou dopravou přispěje nová autobusová zastávka ve Slavoníně.

Rada města na svém posledním jednání schválila zahájení výběrových řízení na zpracování projektových dokumentací pro jejich výstavbu.

„Jako základ pro investiční záměry slouží dopravní studie, které prověřují podmínky, a slouží jako podklady pro rozhodování v území. Na jejich základě se bude nyní postupovat v dalších stupních projektové přípravy,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec. Projektovat se začne letos, s výstavbou se počítá v tomto a příštím roce.

Autobusová zastávka ve Slavoníně má být na základě schváleného investičního záměru nově umístěna mezi dva stávající sjezdy k obytným domům. Nové místo umožní i vybudování zálivu zastávky s přístřeškem a dostatečnou šířkou nástupní plochy. Předpokládané náklady vyčísleny na zhruba 900 tisíc korun.

„Klíčovým krokem, který přispěje ke zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů ve Chválkovicích, je schválený investiční záměr na vybudování přechodu a přejezdu pro cyklisty přes velmi frekventovanou komunikaci ve směru na Týneček a Šternberk,“ zdůraznil náměstek primátora Aleš Jakubec. Řešení je navrženo odděleně pro chodce a cyklisty se středním dělícím ostrůvkem. „Tato varianta má ve svém důsledku vést také ke snížení rychlosti aut při vjezdu z Chválkovické ulice,“ upřesnil náměstek Jakubec s tím, že součástí záměru je i dostavba chodníku do Týnečku. Předpokládané náklady jsou ve výši 4,5 milionu korun.

Zcela nový přechod pro chodce včetně dalších stavebních úprav vznikne v budoucnu i na Mrštíkově náměstí v Hejčíně. „Nejen ve Chválkovicích, ale i v této lokalitě tak vycházíme vstříc požadavku komise městské části. Přechod bude umístěn mezi křižovatkami s ulicemi Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského potoka. Předpokládané náklady jsou ve výši 1,6 milionu korun,“ vypočítává primátor Staněk. Investiční záměr zahrnuje také další úpravy směřující ke zpomalení a zklidnění dopravy pomocí zvýšených prahů v místě křížení s trasou stezky podél potoka.