Aktuality

Dva miliony na dětská hřiště a sportoviště

Více než dva miliony korun směřují v letošním roce do obnovy a výstavby dětských hřišť a sportovišť v Olomouci. Na svém posledním jednání radní už také schválili pořízení investičních záměrů na hřiště a sportoviště s termínem přípravy v roce 2019. Malé i odrostlejší děti se tak mohou těšit na nově vybavené venkovní hrací plochy.

„V letošním roce pořídíme investiční záměry na celkem pět lokalit. Samotné rekonstrukce a také výstavba jedno zcela nového dětského hřiště by se měly uskutečnit v roce 2019,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Kompletní opravy čekají herní plochy v ulicích Kmochova a v V Hlinkách. Na zcela nové hřiště se mohou v budoucnu těšit děti z městské části Černovír a v lokalitě parku Malého Noe v Neředíně má vzniknout venkovní fitness,“ popsal plány města náměstek Jakubec.

Lokality pro přípravu v roce 2019:

ulice Hlušovická (u tenisových kurtů) – Čenovír
nová lokalita pro dětské hřiště pro děti 3-6 let a 6-12 let požadovaná místní KMČ, předpokládané náklady cca 500 tis. Kč

ulice Kmochova – Nová Ulice
kompletní rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku pro děti 3-6 let, předpokládané náklady cca 400 tis. Kč

ulice V Hlinkách – Nová Ulice
kompletní rekonstrukce hřiště se sportovními prvky ve vnitrobloku, předpokládané náklady cca 500 tis. Kč

ulice pplk. Sochora - Droždín
doplnění prvků pro děti 6-12 let, předpokládané náklady cca 500 tis. Kč

lokalita Park Malého Noe – Neředín
sportoviště - venkovní fitness, předpokládané náklady cca 600 til. Kč

Do rekonstrukcí a výstavby dětských hřišť investuje město každoročně zhruba 2 miliony korun. „Stejná částka směřuje na tyto akce i letos, kdy obnovíme vybavení hracích ploch v ulicích Synkova, Jílová, Na Vozovce. Zcela nové hřiště mohou letos využít malí sportovci i lokalitě ulice Ječmínkova v Holici, kde jsme tak vyšli vstříc požadavku komise městské části,“ popsal a objasnil investiční náměstek primátora Filip Žáček.

V letech 2009 – 2017 město rekonstruovalo celkem 47 lokalit dětských hřišť a sportovišť. V současné době město eviduje 64 herních, 23 smíšených a 14 sportovních veřejnosti přístupných hřišť lokálního a celoměstského významu. V rámci celoroční průběžné údržby jsou jednotlivé herní prvky drobně opravovány a 1x ročně prochází hřiště velkou technickou kontrolou. Při rozhodování o výběru lokalit pro obnovu vychází město z požadavků komisí městských částí, správců hřišť a podnětů veřejnosti.

Veškeré informace i lokality dětských hřišť a sportovišť ve správě města jsou dostupné na webových stránkách http://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/detska-hriste