Aktuality

Hamerská ulice je opět v provozu. O měsíc dříve

Prakticky o měsíc dříve než bylo plánováno, skončila kompletní rekonstrukce ulice Hamerská v olomoucké městské části Holice. Jedná se o důležitou komunikaci, která propojuje lipenskou výpadovku s komunikací na Přerov. Na investiční akci se podílelo statutární město Olomouc společně s Olomouckým krajem.

Rekonstrukce Hamerské ulice, která patřila k dlouholetým prioritám komise městské části i místních obyvatel, začala letos v červnu a měla trvat půl roku. „Jsme rádi, že tuto frekventovanou spojnici můžeme předat veřejnosti k užívání o měsíc dříve. Je to ukázkou dobré spolupráce mezi zhotoviteli stavby a investory,“ podotkl primátor Antonín Staněk.

Podíl města na této rozsáhlé investiční akci činí 13,4 milionů korun. Olomoucký kraj do opravy vozovky investoval 15,5 milionu korun, z čehož ale 13,2 milionu činila dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci celého uličního profilu, včetně opravy chodníků nebo vjezdů. Vznikla také nová místa pro přecházení, podélná parkovací stání a zpevněná plocha pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. Součástí akce byly i stavební úpravy navazujících místních komunikací ulic Staškova, Na Krejci a Jaselská. K tomu rekonstrukce kanalizačních stok,“ vyjmenoval investiční náměstek primátora Filip Žáček. Samozřejmostí byly i vegetační úpravy.

Pokládku živičného povrchu v šířce sedmi metrů a délce přes 720 metrů na silnici III/4436, jejíž trasa vede Hamerskou ulicí, hradil Olomoucký kraj.

V Hamerské ulici jsou i nové i autobusové zastávky, u nichž se navíc změnila označení. Bývalá Hamerská se nyní jmenuje Staškova a dřívější MILO II nyní nese název Hamerská, MILO.