Aktuality

Mateřská škola bude mít dvě nová oddělení

Do konce listopadu budou hotová dvě nová oddělení Mateřské školy Svatoplukova. Městu se na rozšíření školky povedlo získat dotaci z programu ITI (Integrované teritoriální investice).

„Předložená žádost splnila kritéria přijatelnosti, formální náležitosti a úspěšně prošla věcným hodnocením,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Vybudováním dvou nových oddělení se kapacita mateřinky zvýší o padesát míst. „Díky navýšení dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání,“ objasnil náměstek primátora pro školství Pavel Urbášek.

Jako mateřská škola bude sloužit část upravovaných prostor ve druhém nadzemním podlaží v budově ZŠ a MŠ Svatoplukova. Celkové výdaje dosahují částky 5,9 milionu korun, přičemž dotace z evropských fondů a státního rozpočtu činí 5,2 milionu.