Aktuality

Obnova Rudolfovy aleje získala dotaci

Šedesát procent nákladů na obnovu Rudolfovy aleje pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí. Projekt řeší obnovu funkčního stavu stromořadí v Rudolfově aleji v olomouckých Smetanových sadech.

Obnova stromořadí je koncipována novou výsadbou. Jiný druh dřevin je přizpůsobivý nepříznivým půdním a klimatickým podmínkám, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost nové výsadby stromů s ohledem na estetické, provozní, ekologické a půdně klimatické podmínky při současném zohlednění zájmů památkové péče.

„Loni bylo vysazeno více než sto nových dřevin - lip velkolistých a dotace pokryje i následnou tříletou péči do roku 2019,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Plocha výsadby přesahuje půl hektaru. Celkové výdaje projektu činí 488 tisíc korun, přičemž z dotace bude uhrazeno 291 tisíc korun.

Alej vděčí za svůj vznik olomouckému arcibiskupovi Rudolfu Janu Habsburskému, který ve zdejším vojenském prostoru před městskými hradbami inicioval už ve 20. letech 19. století vznik stromořadí.

Rudolfova alej je jedním ze symbolů města. Její obnova začala v roce 2010, ale mladé jírovce napadla zhoubná choroba. Nově zvolené lípy mají kvůli jinému tvaru koruny větší rozestup než původní výsadba.