Aktuality

Střední Novosadskou čekají bezbarierové úpravy

Město chystá bezbariérové úpravy na ulici Střední Novosadské, s financováním významně pomohou dotace. Akci město plánuje uskutečnit ještě letos.

Úpravy zahrnují bezbariérové přístupy k zastávkám městské hromadné dopravy, k železniční zastávce Nové Sady a kompletní rekonstrukci chodníků. „Taková je podoba další městské investice, která promění vzhled ulice Střední Novosadské a přinese větší pohodlí chodcům, rodičům s kočárky i cyklistům,“ uvedl investiční náměstek Filip Žáček.

„Uspěli jsme s žádostí o dotaci na bezbariérové úpravy a obdrželi rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryje devadesát procent plánovaných nákladů, což je zhruba 8,5 milionu korun,“ objasnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Celkové předpokládané náklady na investici jsou 11,2 milionu korun. „Výběrové řízení na zhotovitele jsme již zahájili. Stavební práce, které ve výsledku přispějí k větší bezpečnosti chodců a lepšímu komfortu cyklistů, počítají také s instalací osmi stojanů na kola,“ popsal investiční náměstek Filip Žáček.

V rámci Integrovaného operačního programu usiluje město o získání dotačních prostředků na celkem pět projektů souvisejících s bezpečností dopravy ve městě. Dotace by tak měly pomoci například i s plánovanou rekonstrukcí podchodu v Brněnské ulici nebo se stavbou nového osvětleného přechodu pro chodce v Nedvězí.