Aktuality

Velké opravy za 56 milionů

Více než pět desítek milionů promění letos k lepšímu stav silnic a chodníků v Olomouci. Rada města vyhodnotila a schválila seznam velkých oprav. V plánu pro rok 2017 figuruje devět akcí v celkové výši více než 18 milionů korun. Dalších 37,5 milionu míří na údržbu a opravy komunikací ve městě prostřednictvím Technických služeb města Olomouce.

„Do plánu velkých oprav jsme letos zařadili jak akci, která souvisí s opravou tramvajové trati v místě křižovatky náměstí Národních hrdinů x Legionářská za zhruba 4,5 milionů korun, tak i opravy komunikací a chodníků, které jsou pro nás prioritní nebo je požadují komise městských částí,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Opravami tak letos projdou komunikace v ulicích Na Vlčinci (1,5 mil.), Wellnerova (2,4 mil.), Požárníků (1,5 mil.), chodníky v ulicích Tylova a Dánská (1,2 mil.) nebo schodiště U Výpadu (2,1 mil.). Částka 3,5 milionu korun ze schváleného seznamu putuje na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty v Jílové ulici, na opravu vjezdu do vnitrobloku v lokalitě ulice Zeyerovy (400 tis.) a na obnovu chodníku na tř. Svobody, který vede k budově Moravského divadla (1 mil.).

„Seznam reflektuje dlouhodobě řešené i urgované akce, jejichž nápravu nebylo možné odstranit v rámci běžné údržby. Na všechny opravy musely být zpracované projektové dokumentace,“ vysvětlil primátor.

Také v roce 2016 investovalo město do velkých oprav částku převyšující 50 milionů korun. Zásadními opravami prošly loni například úseky tramvajové tratě a komunikací v ulicích Wolkerova a tř. Svobody. Velkou rekonstrukci mají za sebou chodníky a cyklostezky na trase ulic Družební – Rožňavská - Werichova nebo komunikace v ulicích Pod Lesem, Dykova a Baarova v okrajových městských částech.

Příloha: