Aktuality

Další stovky metrů cyklostezek přispějí k pohodové dopravě cyklistů v Olomouci

Propojení dálkové Jantarové cyklotrasy a cyklistických tras v Olomouci v okolí Jeremenkovy ulice a také cyklistické spojení mezi Týnečkem a Chválkovicemi. To jsou cíle dvou připravovaných projektů, na které se městu podařilo získat dotace. O aktuálním vývoji přípravy projektů byla tento týden informována městská rada.

V prvním případě se jedná o napojení dálkové cyklotrasy na existující síť cyklostezek v Olomouci. „Smyslem tohoto počinu je především napojení místních komunikací na hlavní cyklistický dopravní uzel a tím pádem i podpora udržitelných a environmentálně přívětivých forem dopravy,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec. „Nejen v tomto, ale v obou projektech se jedná současně o naplňování strategických cílů Olomoucké aglomerace, protože páteřní cyklostezky propojují hlavní města této aglomerace a přispívají k lepší mobilitě obyvatel měst při cestách do práce nebo do škol,“ doplnil náměstek Ladislav Šnevajs.

Propojení zajistí 230 metrů dlouhá dělená stezka pro cyklisty a chodce v Jeremenkově ulici včetně úpravy dopravního značení. Součástí projektu je vybudování děleného přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce, výsadba doprovodné zeleně a instalace dvanácti stojanů se dvaceti čtyřmi místy pro kola v přednádražním prostoru u hlavního vlakového nádraží. Celkové výdaje na projekt činí 3,99 milionu korun, z toho podpora ve formě dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu by měla činit celkem 2,53 milionu a 1,46 milionu uhradí město z vlastních zdrojů.

Cyklostezka mezi Týnečkem a Chválkovicemi zahrnuje komunikaci o délce asi 630 metrů, nové dopravní značení a rovněž stojany na kola. Celkové náklady dle projektové dokumentace činí 5,58 milionu korun, z toho by měla podpora z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu činit celkem 3,88 milionu korun a spoluúčast města celkově 2,09 milionu korun.

Obě investiční akce jsou už projekčně připravené. „Cyklostezka v Jeremenkově ulici je těsně před vypsáním soutěže na výběr realizátora. V případě druhé cyklostezky mezi Týnečkem a Chválkovicemi jsou rovněž vydána potřebná povolení. Obě akce bychom chtěli zrealizovat v tomto roce tak, aby mohly být co nejdříve předány veřejnosti,“ popsal připravenost obou projektů investiční náměstek Filip Žáček.