Aktuality

Školáci z Hálkovy školy dostanou lepší jídelnu a nové učebny

Největší investice roku 2017 v oblasti školství začíná. Olomoucké Fakultní základní škole Hálkova vyroste nová přístavba s jídelnou a čtyřmi učebnami. Nejdříve se však muselo bourat. Investice za 20,5 milionu korun odstartovala demolicí stávající nízkopodlažní budovy školy.

„Rekonstrukce Fakultní základní školy Hálkova je vůbec největší investicí v rámci resortu školství v letošním roce. Jejím výsledkem bude zbrusu nový dvoupodlažní objekt. Škole přinese skutečně velkou a také dlouhodobě očekávanou změnu. Význam rozsáhlé rekonstrukce spočívá zejména ve vybudování nové výdejny stravy a jídelny, která má nahradit současnou nevyhovující jídelnu v prostoru školy, “ uvedl primátor Antonín Staněk.

„Stavební práce na nové přístavbě, která vznikne ve dvorním traktu základní školy, jsou plánovány na jedenáct měsíců. Přístavba s jídelnou a čtyřmi odbornými učebnami vyroste v místě stávajícího dostavovaného objektu školy. Ten se již nyní po zásahu bagrů a stavební techniky pomalu proměňuje ve stavební suť,,“ vysvětlil princip zahájené investice v objemu více než 20 milionů korun náměstek primátora Filip Žáček.

Jídelna o celkové kapacitě více než 120 míst s výdejnou stravy, přípravnou a zázemím bude situována v přízemí nové přístavby. Druhé patro bude sloužit jako prostory pro vzdělávání. Na 90 žáků si tak bude po dokončení stavebních prací užívat nových učeben pro výuku biologie, chemie a fyziky i dílen pro praktické vyučování. Vyučující pak budou moci využít nový kabinet. „Zaměřili jsme se tentokrát na investici, která vylepší jednak odborné vybavení školy, ale především zkvalitní úroveň školního stravovacího zařízení. Podmínky stávající jídelny již nebyly vyhovující a výstavbu nové stravovny nebylo možné déle odkládat,“ objasnil náměstek pro školství Pavel Urbášek.

Náročné stavební práce mají trvat do konce roku. Předpokládaná výše dotace by mohla být více než 14 milionů korun. „Žádost jsme podali v rámci výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs s tím, že také další dvě základní a mateřské školy v Olomouci by se mohly dočkat rekonstrukce a rozšíření díky dotacím z programu Integrované teritoriální investice olomoucké aglomerace „Rada města Olomouce schválila podání žádostí o dotace také na investiční akce v ZŠ a MŠ Svatoplukova a MŠ Rooseveltova,“ dodal.

Fakultní základní škola Hálkova Olomouc je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků a s třídami pro mimořádně nadané děti. Vyučuje se zde angličtina, němčina, francouzština a ruština, a to angličtina od 1. třídy jako první cizí jazyk a od 6. třídy francouzština, němčina nebo ruština jako druhý cizí jazyk.

Příloha: