Aktuality

Rekapitulace oprav 2016: pěší si užívají lepší chodníky i mosty

Částku převyšující 50 milionů korun investovalo město v letošním roce do oprav komunikací. Pěší, cyklisté i řidiči tak mohou využívat nové chodníky, mosty a silnice.

„Jen velké opravy v letošním roce přišly na 18 milionů korun. Dalších téměř 11 milionů pak stály opravy mostů, lávek i zastávek MHD. Zbytek celkového objemu pak spolkla údržba a opravy chodníků, s jejichž vytipováním pomohly komise městských částí,“ popsal primátor Antonín Staněk.

Zásadní opravy se díky vyčleněným financím dočkaly například části tramvajové tratě a komunikací v ulicích Wolkerova a tř. Svobody. Velkou rekonstrukcí prošly chodníky a cyklostezky na trase ulic Družební – Rožňavká - Werichova nebo komunikace v ulicích Pod Lesem, Dykova a Baarova v okrajových městských částech. Opravených mostů a lávek přes Mlýnský potok si od letoška nově užívají chodci v Hejčíně, v ulici Komenského nebo na nábřeží Přemyslovců. „V současné době zpracováváme projektové dokumentace na opravy lávek přes Mlýnský potok u Sprotovní haly, v ulici Dobrovského nebo u tržnice. S mnoha opravami mostních objektů totiž počítáme také v příštím roce,“ ubezpečil primátor Staněk.

Nejvíce peněz směřovalo letos na opravy chodníků v Lošově, Slavoníně, Chomoutově, Neředíně a Hodolanech. „Opravy prováděli pracovníci Technických služeb města Olomouce, kteří mají na starost kromě předláždění chodníků a oprav asfaltových komunikací také opravy vpustí, podchodů nebo dopravního značení,“ připomněl primátor.

Přílohy: