Aktuality

Radnici čeká v novém roce několik významných oprav

Jedna z nejviditelnějších olomouckých památek, historická budova radnice, se v následujících měsících dočká několika významných oprav: rozsáhlá rekonstrukce střechy, rozšíření prostor Informačního centra i oprava vrátnice.

Dále by pak měla v nejbližších letech následovat i oprava fasády radnice, na kterou se začíná dělat příprava a která by například mohla na zdi radnice vrátit původní sluneční hodiny nebo obklady z maletínského pískovce.

Projekt shrnující jednotlivé části oprav radnice do značné míry vylepší jak technický stav historické budovy radnice, tak její využití pro občany města a turisty. Finančně i technicky mimořádně náročná oprava střechy radnice začne hned po Novém roce. „Původně měla rekonstrukce střechy začínat už v říjnu. Po dohodě se zhotovitelem však viditelné opravy začnou až v lednu, tak aby rekonstrukce neovlivnila Olomoučany i návštěvníky města velmi oblíbené Vánoční trhy,“ říká investiční náměstek primátora města Olomouce Filip Žáček. Celková oprava havarijního stavu střechy je vyčíslená na 30,2 milionů korun.

Po skončení Vánočních trhů je také naplánovaná další rekonstrukce, a to rozšíření Informačního centra. Novou turistickou sezonu by tak mělo Infocentrum vítat v novém kabátě. Současné prostory už totiž nevyhovují ani stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků města ani rozsahu poskytovaných služeb. Náklady jsou zhruba 1,4 milionu korun. „Až z 90 procent by měla tyto dvě části oprav pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, o kterou budeme začátkem roku žádat prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace,“ doplňuje náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Na jaře pak svůj vzhled promění i vstup do budovy radnice, konkrétně vrátnice a prostor před ní. Řešení zvlhlého zdiva, bezpečnostní opatření i bezbariérové úpravy – to vše s sebou ponese přestavba za asi 1,8 milionu korun, která potrvá dle odhadů dva měsíce. „Nejen na Informační centrum, ale i k vrátným si lidé denně chodí pro informace, navíc vrátnicí musí projít každý, kdo do budovy vstupuje. Chceme proto tento prostor udělat pro návštěvníky co nejpřátelštější. Součástí by mělo být například i odstranění nevzhledných informačních tabulí na stěně naproti vrátnice, a jejich nahrazení elektronickou informační tabulí,“ vysvětluje primátor města Antonín Staněk. Také s financováním této části oprav by měla pomoci výše zmíněná dotace z IROP.

Vnější vzhled radnice by mohla výhledově upravit také rekonstrukce fasády. Kromě řešení provlhlého zdiva a restaurování vstupních dveří a dalších cenných architektonických prvků na budově by tato rekonstrukce mohla na zdi radnice navrátit i troje původní sluneční hodiny z doby Marie Terezie. Ty se na fasádě dříve nacházely, ale v minulosti byly zakryty omítkou.